Alexander Gabelic: Troll är ett hot mot demokratierna i Europa och världen

Krönika av Aleksander Gabelic i Aktuellt i politiken den 21 september 2018.

Jag deltog för några år sedan i Folk och Försvars årliga rikskonferens i Sälen. Under middagssamtal med en representant för myndigheten MSB fick jag klart för mig att det pågår aktiviteter från Ryssland mot Sverige på nätet och i sociala medier.

Något förvånad förstod jag att MSB visste var verksamheten bedrevs och ungefär hur mycket den bästa personalen fick betalt. Det kändes overkligt.

Jag fick även höra att julkampanjen Åhlénskedjan hade med en ung färgad pojke som Lucia inte hade fått så mycket uppmärksamhet innan en massiv kritikerstorm plötsligt kom – ja just det, från Ryssland. Min fråga var varför inte fler fick veta detta.

Nu är situationen annorlunda och vi talar om vilken påverkan aktörer i Ryssland har haft på valen i USA och Frankrike. Vidare finns det dokumenterat att flera viktiga politiska frågor i bland annat USA har triggats av olika låtsaskonton, så kallade botar.

Inför valet i Sverige talades det om att aktörer utifrån skulle kunna agera för att påverka valet.

Hur det egentligen blev med det kanske vi kommer att få veta mer om framöver. Jag tror dock det är viktigt att vi är sakliga och transparenta med vad som egentligen sker och görs på nätet av aktörer som vill underminera våra samhällen. Vi måste våga vara tydliga.

Ur ett europeiskt perspektiv är det viktigt att de nya hoten med aktörer som utnyttjar människors missnöje gemensamt uppmärksammas och motverkas. Tveklöst är nättrollen från Ryssland och andra länder ett hot mot våra demokratier.

Vi får inte vara naiva och låta odemokratiska krafter söndra våra samhällen med lögner och metoder som bara har som syfte att försvaga våra demokratiska institutioner. Allt detta handlar också om att motverka ”fake news” i alla dess former. Vad är saklig information idag? Vem kan man egentligen lita på? EU-samarbetet är även betydelsefullt för att vi ska kunna försvara oss mot lögner och desinformation.

Hur detta bäst ska ske inom ramen för yttrandefriheten och demokratiska medel är svårt. Här behövs det politiskt ledarskap och diskussion.

Vi får inte låta nättrollen, hat och desinformation styra våra beslutsprocesser och demokratier.

Aleksander Gabelic

* * *

facebook Twitter Email