Aleksander Gabelic: Vi måste stärka och förtydliga EU:s roll

Som Europavän och därtill rätt ny som europaparlamentariker blev jag väldigt glad över den nya SVT-undersökningen som visar att intresset och stödet för EU ökar i Sverige. Desto större anledning att värna om Sveriges intressen på bästa sätt.

Samtidigt måste vi jobba för att stärka och förtydliga EUs roll vad gäller sysselsättning, rättvis och hållbar handel med andra delar av världen, ansvaret för klimatet och värnandet av demokrati och mänskliga rättigheter. Viktiga ingredienser för ett fredligt Europa och en bättre värld.

Under mina första veckor i EU-parlamentet har jag både påmints om och upplevt själva kärnan med organisationens tillkomst och idé – att vara en garant för fred i Europa. Mänskliga rättigheter är dessvärre inte någon självklarhet. Vi ser exempel på allt starkare reaktionära, nationalistiska och populistiska partier som får mer och mer inflytande i de nationella och lokala parlamenten. Oron är stor att de även i nästa val till Europaparlamentet ska få mer utrymme. Det är ett hot mot själva EU-samarbetet.

Storbritanniens uttåg ur EU tycker jag är väldigt allvarligt. Vi har ännu inte sett de verkliga konsekvenserna för någon sida. Jag fick dock en insikt om något som jag inte ens tänkt på tidigare på mitt första möte i det regionalpolitiska utskottet.

En mindre summa medel går från EUs regionalpolitiska fonder till att stödja försoningsarbetet mellan katoliker och protestanter. Risken finns att stödet ska upphöra när Storbritannien lämnar EU.

Kanske inget man tänker på. Men det påminner oss om hur viktigt det är att se EU som en resurs för utveckling i Europa men också som ett bidrag till ett stabilare och fredligare Europa.

Tyvärr hamnar ofta frågorna kring EU i Sverige i skymundan eller ses med ensidigt kritiska ögon.

Självfallet finns det saker att kritisera EU för. Jag tycker själv att en av de mer provocerande sakerna är att man flyttar all verksamhet 12 gånger per år till Strasbourg från Bryssel.

Ett gräsligt slöseri med pengar och resurser som även påverkar miljö och klimat. Så ser inte mitt EU ut.

Dags att kavla upp skjortärmarna och ta nya spadtag.

Aleksander Gabelic

facebook Twitter Email