Aleksander Gabelic: Hela Sverige och hela EU ska leva

Krönika av Aleksander Gabelic i Aktuellt i politiken den 13 juli 2018.

Fredsprojektet EU är en fascinerande skapelse – från att ha varit en kol- och stålunion med fred på kontinenten som drivkraft, till att ha blivit en sammanslutning av 28 länder i olika storlek – med starkt omväxlande geografi och ekonomier med stora variationer. En av de stora utmaningarna numera är att hålla ihop unionens alla delar, oavsett om det är tätbefolkat storstadsområde eller norrländsk glesbygd.

I mitt arbete som ledamot i utskottet för regional utveckling fick jag nyligen tillfälle att försvara och förklara att också de nordligaste delarna måste vara lika mycket del av EU som övriga unionen. Tillsammans med en finsk ledamot från den liberala gruppen var jag värd för ett seminarium om förutsättningarna för tillväxt i glesbefolkade områden.

Norra Skandinaviens förutsättningar är helt annorlunda än alla andra delar av Europa. Befolkningen är mindre i norr och avstånden mellan bebyggelse och serviceinrättningar är stora. Samtidigt ger de många gånger karga förhållanden som råder upphov till en enorm uppfinningsrikedom. Vi ser att innovation och entreprenörskap drivs av en framtidstro och en vilja att fortsätta utvecklas.

Med hjälp av EU:s sammanhållningsfonder, tillsammans med offentliga och privata investeringar, har regionerna kunnat kompensera för en avsaknad av en stark kapitalmarknad. Det visar sig också vara den rätta vägen att gå. Många av Sveriges nordliga regioner har tack vare stödet från EU kunnat bygga ut infrastrukturen, exempelvis bredband. Regionerna lever fortfarande och det internationella intresset för norra Sverige växer.

Planeringen för verksamheten efter 2020 pågår för närvarande och det är oerhört viktigt att vi säkerställer att stödet till våra nordligaste och mest glesbefolkade områden fortsätter i samma omfattning och helst ännu mera. Framför allt tycker jag att vi måste trycka på för att behålla glesbygdskriteriet, som nu kommer oss till godo.

Något som är väldigt tydligt är att EU:s olika regioner får ett enormt mervärde av att kunna dela erfarenheter med varandra, lära av goda exempel och undvika fällor. Det känns bra att få vara en del av detta, att hjälpa inte bara hela Sverige att leva, utan även hela EU.

Aleksander Gabelic

facebook Twitter Email