2020 – ett avgörande år för Europeiska unionen

Krönika av Erik Bergkvist i Aktuellt i politiken den 10 januari 2020.

Så drar 2020 igång med full fart. Efter EU-valåret 2019 är nu alla val gjorda, en ny kommission på plats och nyvalet i Storbritannien klart.

Det innebär att vi nu kan sätta full fart med att slutföra förhandlingarna om EU:s budget och dess innehåll för perioden 2021–2027. Att det blir förseningar är ytterst troligt, frågan är bara hur stora. I bästa fall skulle Europeiska rådet kunna enas om ett förslag i februari, och EU-parlamentet behandla det innan sommaren.

Det är dock inte mycket som tyder på det. Mera troligt är att det sker i höst, då Tyskland håller i EU:s ordförandeklubba. En försening är givetvis inte bra, men Tyskland har uppfattningen att EU:s sammanhållningspolitik är viktig och har givetvis en större tyngd än nuvarande ordförandelandet Kroatien.

Budgeten är oerhört viktig och det lär krävas rätt tuffa förhandlingar. Det faktum att Brexit lämnar ett hål, samtidigt som de önskemål medlemsländerna sammantaget ställer på EU inte är mindre än tidigare, kommer att ställa stora krav på solidaritet.

Samtidigt ser vi hur många länder frestas att i populistisk anda använda mer eller mindre nationalegoistiska argument för att vinna poänger på hemmaplan. Det är lika sorgligt varje gång och oavsett ”nivån” på populismen och nationalegoismen, befinner de sig alla på samma sluttande plan.

Det mest förödande för små öppna ekonomier som Sverige och Danmark vore om murar skulle börja resas i Europa och EUs betydelse som världens demokratiska fyr skulle minska.

Här har Sverige stora möjligheter att ta på sig ledartröjan. Att ta täten i arbetet för ett EU med goda möjligheter och resurser att utveckla vårt Europa till en långsiktigt hållbar europeisk union med god konkurrenskraft.

Inom miljöområdet sker redan mycket intressanta saker, inte minst i Sverige. Arbetet med att producera stål utan kol, miljövänliga drivmedel, och byggandet av norra Europas största batterifabrik är några exempel. Denna utveckling är så intressant att jag bjudit in kommissionens ordförande Ursula von der Leyen till norra Sverige. Inbjudan skickades alldeles innan julhelgen, så snart vet vi om hon prioriterar detta.

Året 2020 kommer att sätta förutsättningarna för lång tid framöver. EU har en avgörande roll att spela om medlemsländerna vågar släppa sargen och ge det gemensamma samarbetet det inflytande och de resurser som behövs.

EU är i dag den enda som kan ta på sig den globala ledartröjan i klimatfrågan och för en öppen demokratisk utveckling. Låt oss nyttja det faktumet.

God fortsättning!

Erik Bergkvist

facebook Twitter Email