Europaparlamentet

Europaparlamentet är EU:s enda folkvalda organ. Europaparlamentets 751 ledamöter företräder medborgarna i  EU. Ledamöterna väljs var femte år av invånarna i EU:s 28 medlemsstater och representerar EU-ländernas 500 miljoner medborgare.

20 svenska ledamöter sitter i Europaparlamentet – fem socialdemokrater, fyra miljöpartister, tre moderater, två folkpartister, två sverigedemokrater, en centerpartist, en kristdemokrat, en vänsterpartist och en feministiskt initiativ.

I Europaparlamentet sitter de svenska ledmöterna i olika politiska grupper tillsammans med andra politiker från Europa.

Socialdemokraterna från Sverige samarbetar med Socialdemokrater och demokrater från andra Europeiska länder. Den politiska grupp som de tillsammans bildar heter S&D, Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet.

Den största politiska gruppen heter EPP (Europeiska folkpartiets grupp) och har 36 procent av platserna. Här ingår svenska (M) och (KD). Därefter kommer Socialdemokraternas grupp med 25 procent av platserna. Se statistik över platserna i EU-parlamentet.

 


Så här ser logotypen ut för den grupp där Socialdemokraterna ingår.

Europaparlamentets arbete är viktigt, eftersom beslut om ny EU-lagstiftning i många fall fattas gemensamt av parlamentet och ministerrådet som företräder medlemsstaterna.

Parlamentet utarbetar lagar som påverkar vår vardag. Det kan handla om miljö, konsumentskydd, lika möjligheter, transporter och fri rörlighet för arbetstagare, kapital, varor och tjänster. Tillsammans med rådet beslutar parlamentet också om EU:s budget.

Om du vill ha mer information om parlamentets i verksamhet från parlamentets webbsida, klicka på mer information.

facebook Twitter Email