Utrikesfrågor

Genom EU och tillsammans med de andra medlemsstaterna kan vi bidra till en mer säker och mer hållbar värld. Vi tycker att EU ska vara aktivt i utrikes- och säkerhetspolitiken och föra en politik för fri och rättvis handel. Vi tycker att EU och dess medlemsstater ska vara aktivt i genomförandet av de globala hållbarhetshålen i FN:s Agenda 2030. EU måste tala med stark stämma för mänskliga rättigheter, fred och demokrati – så att dessa grundläggande värden kan stå starkare mot de krafter som motarbetar dem. Det är av största vikt att EU alltid står upp för principerna om folkrätt och mänskliga rättigheter. EU bör vara en röst för jämlikhet och jämställdhet, och arbeta för att motverka ett krympande demokratiskt utrymme.

Runt om i världen är kvinnor förbisedda gällande resurser, representation och rättigheter. Vi arbetar för en feministisk utrikespolitik och tycker att jämställdhet mellan kvinnor och män ska utgöra en grundläggande målsättning för EU:s utrikespolitik. Uppfyllandet av kvinnors och flickors grundläggande mänskliga rättigheter är en förutsättning för fred, säkerhet och hållbar utveckling. Vi tycker att EU måste vara en röst för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och alltid stå upp för alla människors lika rättigheter oavsett sexuell läggning eller könsidentitet.

När det gäller utvidgningspolitiken tycker vi att de europeiska länder som uppfyller de ekonomiska, politiska och administrativa villkor som bland annat gäller rättsstatens principer, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter ska välkomnas. Därför stöder vi länders reformarbete i riktning mot att uppfylla kriterierna.

Vi tycker det är viktigt att EU stärker sin förmåga att, med medlemsstaternas resurser, bidra till att bevara fred, förebygga konflikter och stärka internationell säkerhet. Vi stödjer att EU anpassar sig till den säkerhetspolitiska utvecklingen genom mer samarbete inom EU:s gemensamma utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, som en del i en bredare global strategi. Däremot är det angeläget att försvarssamarbetet behålls på mellanstatlig grund och inte skapar nya institutionella strukturer utan tydligt mervärde. Det är viktigt att värna utvecklingsbiståndet och EU:s förmåga till civila insatser. Diplomati, medling och förtroendeskapande åtgärder är viktiga säkerhetspolitiska instrument som bidrar till att hot inte uppstår.

* * *
Senaste uppdaterad: 19 mars 2021 / LH

facebook Twitter Email