Transport

Transporter är i många fall gränsöverskridande. Vi driver en klimatsmart och solidarisk linje med vår transportpolitik. Att transportsystemen värnar om miljön är ett måste. Men de måste bli mer klimatsmarta och där har vi som beslutsfattare ett stort ansvar. Det är också viktigt att vi tar ansvar för att bra villkor finns inom transportsektorn. Dels med schyssta villkor bland arbetstagare och med hör säkerhet för att vi ska känna oss trygga på våra vägar och upp i luften, oavsett om vi kör eller flyger. Vi ska inte konkurrera med låga löner och farlig arbetsmiljö utan kampen för bra och trygga jobb kräver rättvisa villkor och kollektivavtal.

Det är viktigt att vägtransporter inte fortsätter vara det billigaste transportmedlet att frakta varor på eller att resa med. Det är dåligt för arbetstagare som inte får en skälig lön och ersättning och det är dåligt för klimatet med ökade utsläpp. Vi måste främja de klimatsmarta transportalternativen som sjöfart och järnväg.

Vi måste bygga fler järnvägsspår så att fler kan ta tåget men också göra det lättare för byten mellan olika transportslag, och det är även viktigt för en levande landsbygd. Vi vill att EU ska investera i förnybar energi, nya innovativa tekniklösningar, minskade utsläpp. Sjöfart och luftfart är lika viktiga delar av transportsystemet och av hänsyn till miljön är det viktigt att vi väljer rätt transportslag till rätt transport. Minskade koldioxidutsläpp i transportsektorn är ett viktigt politiskt mål att arbeta mot i framtiden.

Bättre passagerarrättigheter inom alla olika transportmedel och bättre användarvänlighet när det kommer till biljettsystem är något som vi anser angeläget. Det måste bli enklare och mer klimatsmart att resa i EU.

* * *
Senaste uppdaterad: 12 juli 2018 / LH

facebook Twitter Email