Transport

Vi driver en klimatsmart och solidarisk linje med vår transportpolitik. På så vis kan vi säkerställa ett tillgängligt och säkert transportsystem som bidrar till uppfyllandet av våra klimatmål.

För att nå målet om ett klimatneutralt Europa till år 2050 måste vi påskynda omställningen av transportsektorn. För detta krävs det att vi minskar utsläppen för all trafik på våra vägar, i luften och till havs. Investeringar i hållbara drivmedel och nya innovativa tekniklösningar är därför ett måste, såväl inom vägtrafiken som inom sjö- samt luftfarten. Ur miljösynpunkt är det även problematiskt att vägtransporter fortsätter att vara det billigaste alternativet för frakt av gods och passagerare. Det är därför angeläget att vi satsar på en överflyttning av transporter från väg till mer hållbara transportmedel som järnväg och sjöfart.

Det måste samtidigt bli enklare att resa klimatsmart inom EU. För detta krävs det bättre passagerarrättigheter och användarvänliga biljettsystem. Vi vill ha ett gemensamt biljettsystem inom EU som gör det möjligt för konsumenter att boka en resa med flera operatörer, inklusive gränsöverskridande förbindelser samt med olika transportmedel. Ett sådant system kan underlätta för resenärer att välja exempelvis tåg framför flyg även för längre resor inom Europa.

För att garantera ett tillgängligt och säkert transportsystem behöver transportsektorns sociala dimension stärkas. Transportsystemet ska inte endast vara tillgängligt för några få. Vi arbetar därför för överkomliga biljettpriser liksom för en ökad tillgänglighet för alla, oavsett rörelsehinder och oavsett om man bor i stad eller på landsbygd. Schyssta villkor för arbetstagare är också avgörande för att alla som vistas i transportsystemet ska känna sig trygga. Därför kan vi inte konkurrera med låga löner och en farlig arbetsmiljö. Kampen för trygga jobb kräver därför rättvisa villkor och kollektivavtal.

* * *
Senaste uppdaterad: 26 mars 2021 / LH

facebook Twitter Email