Sysselsättning

Vi sätter jobben först. Ett arbete är en förutsättning för gemenskap, personlig utveckling och friheten att forma sitt eget liv. Den ekonomiska krisen har pressat upp arbetslösheten till skyhöga nivåer över i stort sett hela Europa. Att vidta kraftfulla åtgärder för att pressa tillbaka den måste därför ha första prioritet under de närmaste månaderna och åren. Vi kan aldrig acceptera ett Europa där mer än 10 procent av de arbetsföra inte har ett arbete att gå till. EU måste vara en union för full sysselsättning.

Särskilt illa är det att så många unga idag är utan arbete. Arbetslöshet är en dålig start på vuxenlivet och vi har inte råd att riskera att en hel ungdomsgeneration lämnas utanför. Därför arbetar vi för att EU-kommissionen ska aktivt följa upp sin strategi för att hjälpa de unga att ta sig igenom jobbkrisen.

EU gör redan en del, men kan definitivt göra mer när det gäller att skapa fler jobb. Även om den tidigare Lissabonstrategin för ekonomisk utveckling delvis blev ett misslyckande var det positivt att den samordnade medlemsländernas insatser på sysselsättningsområdet. Denna samverkan bör utvecklas vidare och vi ser därför positivt på de relativt ambitiösa sysselsättningsmål för både kvinnor och män som finns i EU:s gemensamma tillväxtstrategi, EU 2020. Vi ser även positivt på att det bland de sju ”flaggskeppsprojekten” inom strategin finns ett som ska underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden och ett som har en mer allmän inriktning på att generera fler jobb. Dessutom anser vi att regionalstödet, Europeiska Investeringsbanken och globaliseringsfonden i ännu större utsträckning kan användas som offensiva verktyg för att skapa alla de nya jobb som Europa behöver.

En stor del av framtidens arbeten kommer att finnas inom den gröna sektorn. Klimatomställningen kräver ett stort antal nya gröna jobb. Därför vill vi satsa offensivt på stora investeringar i miljövänlig infrastruktur, klimatsmart teknologi och energieffektiva bostäder. Vi vill att många fler än nu ska vara sysselsatta med att förbättra det europeiska järnvägsnätet och att betydligt fler experter ska arbeta på såväl universitet som företag med att ta fram den nya gröna tekniken. Dessutom driver vi på för hårdare EU-krav på byggnaders energieffektivitet. Med sådana krav skulle stora satsningar behöva göras på bland annat klimatsmarta bostäder, vilket skulle skapa välbehövliga jobb i byggsektorn.

* * *
Senaste uppdaterad: 12 juli 2018 / LH

facebook Twitter Email