Sysselsättning

Vi sätter jobben först. Ett arbete är en förutsättning för gemenskap, personlig utveckling och friheten att forma sitt eget liv. Den pågående pandemin pressar upp arbetslösheten över i stort sett hela Europa. Att vidta kraftfulla åtgärder för att pressa tillbaka den måste därför ha högsta prioritet. Vi kan aldrig acceptera ett Europa där en stor andel av de arbetsföra inte har ett arbete att gå till. EU måste vara en union för full sysselsättning.

Det är också viktigt att understryka att vägen till fler jobb aldrig går via låga löner och försämrade villkor, utan via kunskap, investeringar och trygghet när arbetslivet förändras.

Ett Europa som ligger i framkant i omställningen till en fossilfri kontinent kommer stärka vår konkurrenskraft och ge oss en tätposition globalt. En stor del av framtidens arbeten kommer att finnas inom den gröna sektorn. Klimatomställningen kräver ett stort antal nya gröna jobb. Därför vill vi satsa offensivt på stora investeringar i miljövänlig infrastruktur, klimatsmart teknologi och energieffektiva bostäder. Vi vill att många fler än nu ska vara sysselsatta med att förbättra det europeiska järnvägsnätet och att betydligt fler experter ska arbeta på såväl universitet som företag med att ta fram den nya gröna tekniken.

Ett Europa där fler kvinnor jobbar och fler unga utbildas stärker såväl individernas frihet som ländernas BNP. Genom jämställdhet och ett högre arbetsmarknadsdeltagande bland kvinnor kan både jobben, det ekonomiska välståndet och konkurrenskraften i Europa öka. Därför vill vi lyfta kvinnors situation på arbetsmarknaden med målet att också minska andelen otrygga anställningar och ofrivilliga deltider.

* * *
Senaste uppdaterad: 22 mars 2021 / LH

facebook Twitter Email