Sociala pelaren

Den 17 november 2017 på det sociala toppmötet i Göteborg proklamerades den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Pelaren bygger på 20 icke-bindande principer som delas in i tre kategorier;

  1. lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden,
  2. rättvisa arbetsvillkor,
  3. social trygghet och social integration.
    Det handlar bland annat om; rätt till utbildning och livslångt lärande; jämställdhet mellan könen; balans i arbetslivet mellan jobb och fritid; social trygghet; skäliga pensioner; stöd och boende till hemlösa och tillgång till grundläggande tjänster som vatten, renlighet och energi.

Eftersom EU saknar befogenheter att besluta om merparten av principerna är det upp till medlemsländer eller arbetsmarknadens parter att själva förverkliga dem. Pelaren är ett viktigt politiskt steg som visar på en insikt om att ekonomisk politik och det sociala ansvarstagandet måste gå hand i hand.

För oss socialdemokrater är det viktigt att driva på för ett starkt socialt Europa, där arbetstagares rättigheter och människors livs- och arbetsvillkor prioriteras. Det är så vi skapar ett Europa som håller ihop, där vi konkurrerar med kunskap, innovationer som grön teknik och inte med låga löner och otrygga arbetsvillkor. Den sociala pelaren är en viktig pusselbit för att åstadkomma detta och i arbetet med att skapa ett socialt och mer rättvist Europa vill vi se att medlemsländerna höjer ambitionerna utifrån den sociala pelaren som undertecknades i Göteborg 2017.

* * *

Senaste uppdaterad: 22 mars 2021 / LH

facebook Twitter Email