Internationell utveckling & bistånd

För att minska fattigdomen och orättvisorna i världen vill vi att EU ökar ambitionerna för det internationella utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet. Utvecklingssamarbetet ska hålla hög kvalitet och ge goda resultat. EU måste värna pengarna som används till bistånd och det behövs starkare krav på medlemsländerna att leva upp till sina löften om att nå minst 0,7 procent av BNI i bistånd. Inom ramen för utvecklingssamarbetet är arbetet för att stärka kvinnors rättigheter och för ökad jämställdhet en prioritet för oss.

Det är viktigt att utvecklingssamarbetet förhåller sig till Agenda 2030 och de globala utvecklingsmålen, åtagandena från Addis Abeba inom utvecklingsfinansiering och Parisavtalet om klimatförändringarna. Vi tycker att alla EU:s politikområden bör samverka för att nå en hållbar utveckling i världen.

* * *
Senaste uppdaterad: 19 mars 2021 / LH

facebook Twitter Email