HBTQ+

Friheten att välja hur man vill leva sitt liv är grundläggande. Undersökningar i Europa visar att rädsla, isolering och diskriminering tillhör vardagen för många HBTQ+-personer.  Idag saknas en heltäckande EU-lagstiftning som förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet.

EU saknar också en handlingsplan för att skydda HBTQ+-personers grundläggande rättigheter. Skarpare åtgärder behövs för att skapa ett samhälle där alla kan utnyttja sina rättigheter fullt ut, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet.

Registrerade partnerskap och samkönade äktenskap ska erkännas i hela EU och att samkönade pars fria rörlighet därigenom möjliggörs i praktiken. EU måste verka för att grundläggande mänskliga rättigheter ska gälla i alla medlemsstater.

Vi vill därför att EU omgående tar nya initiativ beträffande detta och det är särskilt viktigt att omgående driva fram tydliga förbättringar i de medlemsländer där bristerna är störst.

* * *
Senaste uppdaterad: 12 juli 2018 / LH

facebook Twitter Email