Hälsa

Covid-pandemin har inneburit ett enormt lidande med alltför många som förlorat än nära, med många långtidssjuka, med en växande vårdskuld och en enorm påfrestning på vår psykiska hälsa. Den har också testat EU och väckt nya krav på bättre koordinering och samarbete. Med nya mutationer och varianter har vi lärt oss att vi bara kan möta dessa kriser tillsammans.

Även om tillverkningen av vaccin skalats upp alltför långsamt är det positivt att så många effektiva och säkra vaccin forskats fram så snabbt. Den gemensamma EU-upphandlingen av vaccin som dessutom ges gratis till medborgarna innebär att alla i EU, oavsett tjocklek på plånbok, kan vaccinera sig och få krama sina nära och kära.

Denna solidaritet måste också finnas med globalt. Vi måste så fort det bara är möjligt få upp produktionen av vaccin och öka distributionen så att hela världen kan vaccineras. Ingen är säker förrän alla är säkra. Därför välkomnar vi att EU globalt leder arbetet för att häva exportrestriktioner och samarbeta genom COVAX för att hela världen ska vaccineras.

Det är också viktigt att den fria rörligheten återställs i EU och att vi på ett smittsäkert sätt kan röra oss inom unionen. Därför välkomnar vi nu att EU enats om ett tillfälligt Covid-19 certifikat som inte diskriminerar de som inte än hunnit vaccineras. Bara så kan vi gradvis överge reserestriktionerna.

Pandemin har också lyft frågan om ett stärkt EU-samarbete på hälsoområdet. Vi välkomnar den diskussionen samtidigt som vi måste vara medvetna om hur sjukvårdssystemet skiljer sig inte bara mellan medlemsstater, utan också mellan regioner inom länder. En positiv utveckling är EU:s stärkta civilskyddsmekanism, som bättre ska rusta oss inför kommande kriser exempelvis genom gemensamma lager av skyddsutrustning.

Utöver arbetet med pandemihantering pågår även ett viktigt arbete för förbättrad livsmedelssäkerhet. Vi arbetar för en giftfri miljö, där vi kan vara säkra på att de produkter vi använder inte innehåller skadliga ämnen. För oss är det självklart att försiktighetsprincipen ska gälla. De produkter som inte bevisligen är säkra för hälsa och miljö ska inte få finnas på marknaden. Vi får aldrig vänta med att agera när det finns misstankar om risker eller hot.

Detta gäller särskilt de produkter som används av barn. Barn är känsligare än vuxna eftersom de – i relation till kroppsvikten – dricker mer, äter mer och andas mer. Barnmaten ska vara säker i hela produktionskedjan. Nappflaskan, favorittröjan, filten, leksakerna och hårschampot måste vara helt tillförlitliga. Här kan EU göra stor skillnad i människors vardag genom att förbjuda hälsofarliga ämnen. Ett exempel på detta är förbudet mot att använda det cancerframkallande ämnet bisphenol A i nappflaskor. Vi vill stärka lagstiftningen också med totalförbud mot mjukgörare och onödiga allergiframkallande doftämnen i leksaker. Dessutom anser vi att azofärger och för höga nivåer av transfetter bör förbjudas.

Vi vill ha en tydlig ursprungs- och klimatmärkning av livsmedel. Den ska vara lättförståelig och inte kunna misstolkas. Märkningen bör kompletteras med skarpare regler mot vilseledande information och reklam. Arbetet mot oseriösa aktörer som fuskar med livsmedels ursprung kan förbättras ytterligare.

Tillsatslagstiftningen ska i högre utsträckning sätta konsumenternas intresse först. Vi arbetar för att tillsatser inte ska tillåtas om de är osäkra eller missleder konsumenten. För oss är det en självklarhet att människor ska få tydlig och begriplig information om vad varorna i matbutiken faktiskt innehåller.

Omkring 30 000 olika kemikalier finns i dag på den europeiska marknaden. För 95 % av dem saknas ordentliga kunskaper om miljö- och hälsoeffekter. I enlighet med försiktighetsprincipen anser vi att dessa ämnen bör hanteras ytterst restriktivt. EU:s kemikalielagstiftning, REACH, är en stor tillgång på detta område, men regelverket kan förbättras ytterligare så att ett antal luckor tätas.

* * *
Senaste uppdaterad: 28 juni 2021/ LH

facebook Twitter Email