Brexit

Storbritannien beslutade i en folkomröstning  2016 att lämna EU. EU och Storbritannien har därefter i förhandlingar enats om förutsättningarna för brexit. Dessa bestäms i ett utträdessavtal samt ett avtal för de framtida relationerna mellan EU och Storbritannien. Vi välkomnar handelsavtalet om de framtida relationerna som nu tillämpas tillfälligt för att ge tid till översättningar och juridisk granskning av texten. Därefter krävs ett godkännande av Europaparlamentet för att avtalet ska kunna träda i kraft.

Avtalet omfattar inte bara handeln med varor och tjänster, utan också andra områden av intresse för EU. Det handlar exempelvis om investeringar, konkurrens, statligt stöd, skattetransparens, luft- och vägtransporter, energi och hållbarhet, fiske, dataskydd och samordning av de sociala trygghetssystemen

Vi ställer oss i stort positiva till avtalet eftersom det är i linje med våra prioriteringar. Det möjliggör fortsatt tullfri handel, binder Storbritannien vid en uppsättning miljömässiga och sociala normer, innehåller en mekanism för att hantera tvister samt möjliggör koordinering av sociala rättigheter för medborgare i både EU och Storbritannien.

* * *

Senaste uppdaterad: 19 mars 2021 / LH

facebook Twitter Email