Brexit

Storbritanniens befolkning har beslutat om att lämna EU. För närvarande har EU:s 27 medlemsstater och Storbritannien förhandlingar för att enas om förutsättningarna för villkoren om brexit. Det rör sig bland annat om villkoren för ett utträdessavtal samt för ett ramverk för de framtida relationerna mellan EU och Storbritannien. Vi socialdemokrater beklagar Storbritanniens beslut från folkomröstningen i juni 2016 att lämna EU men respekterar det och välkomnar de pågående brexit-förhandlingarna.

För att ett avtal om EU-utträde ska kunna träda i kraft måste det först godkännas av oss i Europaparlamentet.

Högst upp på listan över våra prioriteringar står de 100 000 svenskar och ytterligare 3,2 miljoner medborgare från andra EU-länder, som bor och arbetar eller studerar i Storbritannien. Att deras rättigheter respekteras och deras sociala trygghet garanteras är för oss ett oavvisligt krav.

För oss är det viktigt att inte gå med på försämrade villkor för EU:s medborgarei Storbritannien efter att landet lämnat unionen. Det handlar inte bara om medborgarnas rätt att få stanna i landet. Det rör också rätten till grundläggande social trygghet som rätten till sjukvård, sjukpenning, a-kassa, pensioner, föräldrapenning, barnbidrag och studiebidrag. Trygghetssystem som varje EU-land själva reglerar men som samordnas inom EU.

Vi anser även att den fria rörligheten mellan EU:s länder inte heller kan väljas bort om Storbritannien fortsatt vill vara en del av den inre marknaden. Det går inte att plocka russinen ur kakan – de fyra rörligheterna för varor, personer, kapital och tjänster är odelbara.

När det gäller Storbritanniens finansiella åtaganden gentemot är det viktigt att Storbritannien lever upp till sina skyldigheter enligt den fleråriga budgetramför EU som landet tidigare har varit med och beslutat om. De resterande 27 EU-länderna kan omöjligen betala notan för att britterna väljer att lämna EU.

Ett framgångsrikt utträdesavtal måste också ta uti med den känsliga frågan om gränsen mellan Irland och Nordirland. Vi socialdemokrater kräver att situationen reds ut på ett sätt som värnar den så kallade långfredagsöverenskommelsen,så att den nordirländska fredsprocessen bevaras. En hård gräns mot Irland måste undvikas. Alla parter måste säkerställa att det eventuellt uppstår en mjukgräns inom gränsproblematiken men ingen hård fysisk gräns.

Vi svenska socialdemokrater ska fortsätta spela en aktiv roll i EU-samarbetet. Vi ska leverera i de frågor som människor förväntar sig att vi hanterar – arbetstagares rättigheter, miljö- och klimatskydd och en solidarisk och ansvarstagande flyktingpolitik.

* * *

facebook Twitter Email