Bolagsrätt

Vi socialdemokrater vill komma till rätta med förekomsten av så kallade brevlådeföretag, som registrerar bolagssätet i ett annat land än där affärsverksamheten bedrivs, med syfte att undvika skatter och undergräva arbetstagares rättigheter.

På senare år har flera skandaler kopplade till skatteflykt avslöjats i Europa. Men Paradisläckan, LuxLeaks och andra skatteflyktskandaler är bara toppen av ett isberg. Oseriösa företag som verkar gränsöverskridande vittnar om dagens problem med kryphål i länders nationella lagstiftningar, vilket möjliggör missbruk både när det gäller att undvika skatt, arbetstagares rättigheter och avgifter för socialt skydd. Konstgjorda bolagsupplägg där företag flyttar sitt säte till ett annat medlemsland men har kvar sin huvudsakliga verksamhet i ursprungslandet är tyvärr tillåtet inom EU:s inre marknad i dag.

Vi menar att en stärkt konkurrenskraft inom EU inte kan bygga på en etableringsfrihet för företag som öppnar upp för en så kallad sätesshopping. Därför verkar vi aktivt för att rätta till denna obalans för mer sundare och mer rättvisa bolagsregler på den inre marknaden.

För oss socialdemokrater är det även angeläget med ett EU som verkar för mer demokratiska arbetsplatser och ökat arbetstagarinflytande. Vi anser att det är oerhört viktigt att alla planer på att flytta företags gränsöverskridande huvudkontor måste säkerställa att arbetstagares rätt till inflytande och representation i bolagsstyrelser inte kringgås. För att skydda anställdas intressen, i synnerhet deras arbetstagarrepresentation på styrelsenivå, som i olika former förekommer inom nationella regler, anser vi att det är av stor vikt att bevara och stärka skyddet för anställdas rättigheter till medverkan, information och samråd inom hela EU.

* * *

Senaste uppdaterad: 22 mars 2021 / LH

facebook Twitter Email