Bolagsrätt

Vi socialdemokrater vill komma till rätta med förekomsten av så kallade brevlådeföretag, som registrerar bolagssätet i ett annat land än där affärsverksamheten bedrivs, med syfte att undvika skatter och undergräva arbetstagares rättigheter.

På senare år har flera skandaler kopplade till skatteflykt avslöjats i Europa. Men Paradisläckan, LuxLeaks och andra skatteflyktskandaler är bara toppen av ett isberg. Oseriösa företag som verkar gränsöverskridande vittnar om dagens problem med kryphål i länders nationella lagstiftningar, vilket möjliggör missbruk både när det gäller att undvika skatt, arbetstagares rättigheter och avgifter för socialt skydd. Konstgjorda bolagsupplägg där företag flyttar sitt säte till ett annat medlemsland men har kvar sin huvudsakliga verksamhet i ursprungslandet är tyvärr tillåtet inom EU:s inre marknad i dag.

Vi menar att en stärkt konkurrenskraft inom EU inte kan bygga på en etableringsfrihet för företag som öppnar upp för en så kallad sätesshopping. Därför verkar vi aktivt för att rätta till denna obalans för mer sundare och mer rättvisa bolagsregler på den inre marknaden. Inom  ramen för EU-kommissionens förslag till nytt bolagsrättspaket driver vi för regler för gränsöverskridande företagsombildningar och sammanslagningar ska motverka konstgjorda upplägg, det vill säga brevlådeföretag.

Det mest effektiva och hållbara sättet att undvika sådana företag är att kräva att företaget bedriver faktisk ekonomisk verksamhet på den plats där det är registrerat. Därför anser vi att det är rimligt med att ställa krav på faktisk ekonomisk verksamhet i den medlemsstat dit företaget flyttar.

För oss socialdemokrater är det även angeläget med ett EU som verkar för mer demokratiska arbetsplatser och ökat arbetstagarinflytande. Vi anser att det är oerhört viktigt att alla planer på att flytta företags gränsöverskridande huvudkontor måste säkerställa att arbetstagares rätt till inflytande och representation i bolagsstyrelser inte kringgås. För att skydda anställdas intressen, i synnerhet deras arbetstagarrepresentation på styrelsenivå, som i olika former förekommer inom nationella regler i bland annat Sverige och 16 andra medlemsländer, anser vi att det är av stor vikt att bevara och stärka skyddet för anställdas rättigheter till medverkan, information och samråd inom hela EU.

I ljuset av digitaliseringen vill EU-kommissionen underlätta för företag att enkelt använda sig av digitala verktyg och registrera företag online. Vi anser att det är rimligt att underlätta för entreprenörer att enklare kunna ta del av fördelarna med digital teknik för att enklare kunna registerna sig online. Samtidigt menar vi att regelverket måste innehålla tillräckliga säkerhetsåtgärder som förhindrar organiserad ekonomisk brottslighet, missbruk och förekomsten av brevlådeföretag. Viktigt att nationella myndigheter och andra relevanta aktörer får tillräckliga möjligheter att kontrollera företagsinformationen så att inte oseriösa företag eller kriminella inte ska ges möjlighet att dölja sin identitet bakom så kallade målvakter son används för att dölja de verkliga företrädarna och gärningsmännen.

* * *

facebook Twitter Email