Europapolitik A-Ö

Det svenska medlemskapet i EU ger oss stora möjligheter att påverka utvecklingen i Europa. Dessa möjligheter ska vi utnyttja på bästa sätt genom att konstruktivt och engagerat ta del i det europeiska samarbetet. Vi ska inte sitta vid sidan av och passivt titta på, utan aktivt agera för att styra utvecklingen åt rätt håll.

Sedan Sverige gick med i EU 1995 har unionen förändrats i positiv riktning. Från att ha varit en relativt liten sammanslutning med fokus på jordbruksstöd och inre marknad har unionen utvidgats och börjat ta ett mer aktivt ansvar för socialdemokratiska hjärtefrågor såsom sysselsättning, miljö samt regional och global rättvisa. Denna förändringsprocess vill vi driva vidare. Bristerna i EU-samarbetet behöver rättas till, samtidigt som de starka sidorna bör ges ett större utrymme.

För att läsa mer gå in på de olika politikområdena.

facebook Twitter Email