Ett mer jämlikt och grönt Europa

De svenska Socialdemokraternas politik handlar om att skapa fler och tryggare jobb, investera för ett hållbart klimat, arbeta för global rättvisa och skapa ett solidariskt samhälle för alla där man värnar den personliga integriteten

facebook Twitter Email