”Vi är oroliga för både Europas och Sveriges framtid”

”Hela diskussionen om delat ansvar och europeiska lösningar inom ramen för det gemensamma europeiska asylsystemet har försvunnit”, skriver Marita Ulvskog och Anna Hedh.
Debattartikel av Marita Ulvskog och Anna Hedh på SVT Opinion den 28 juni 2018.

När EU:s ledare i dag torsdag samlas till toppmöte i Bryssel är det i skuggan av en tilltagande ”Orbánisering” inom unionen.

Ungerns premiärminister Viktor Orbán sågs tidigare som extrem bland Europas konservativa, men sakta men säkert har hans värderingar bildat norm och hotar nu att en gång för alla slutligt rasera tanken på en gemensam asyl- och migrationspolitik inom EU.

Tidigare i veckan röstade Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri-och rättigheter för att inleda en rättslig process mot den ungerska regeringen under premiärminister Viktor Orbán.

Det handlar om ett så kallat artikel 7-förfarande som ytterst kan leda till att Ungern förlorar sin rösträtt i unionen.

Detta är en diskussion som pågått ända sedan Orbán för flera år sedan började montera ner demokratin i Ungern.

Efter den senaste tidens ungerska lagar om att kriminalisera frivilligorganisationer som ger stöd till flyktingar har frågan ställts på sin spets.

Men frågan är mycket större än bara Ungern och handlar i grunden om hur Europa kommer se ut i framtiden.

I flera länder pågår en kamp om grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter som vi inte trodde att vi än en gång skulle behöva ha i Europa.

Det som gör oss särskilt oroade inför framtiden är att vi ser fler tydliga varningssignaler på att det största europeiska partiet, det konservativa EPP – Europeiska folkpartiet – där även de svenska moderaterna och KD är medlemmar, håller på att ”Orbániseras”.

Viktor Orbán har tidigare setts som extrem men han har hela tiden hävdat att det är EPP som kommer ändra sig och anta hans synssätt – att flyktingar och muslimer är ett existentiellt hot mot det kristna Europa och inte tvärtom.

Senast utvecklade han dessa tankar vid ett minnestal för Helmut Kohl. När vi nu tittar ut över Europa så ser det ut som om det är just detta som håller på att ske.

Inför EU-toppmötet imorgon om asyl handlar diskussionerna främst om skärpt kontroll vid EU:s yttre gränser och om att skapa läger i länder utanför Europa.

Hela diskussionen om delat ansvar och europeiska lösningar inom ramen för det gemensamma europeiska asylsystemet har försvunnit.

I Tyskland utmanas Angela Merkel av det bayerska konservativa systerpartiet CSU, som hotar att fälla den tyska regeringen om Merkel fortsätter att söka europeiska lösningar i flyktingfrågan.

CSU har flera gånger bjudit in Orbán och är en av hans starkaste allierade inom EU.

I Österrike har den nytillträdde förbundskanslern Sebastian Kurz bildat regering med högerextrema FPÖ och förklarat att han vill bli en brygga mellan Orbán och konservativa partier i Nord- och Västeuropa.

Kurz har prisat de murar som Ungern byggt vid sina gränser och sagt att omfördelning av asylsökande inom EU är en dålig idé.

Detta är extra allvarligt då Österrike nu på söndag övertar ordförandeskapet och kommer att leda arbetet i unionen ett halvår framöver.

Slutligen Sverige: Här vägrar Moderaternas ledare Ulf Kristerson att ta avstånd från SD som regeringsunderlag och anpassar sin retorik och politiska förslag därefter.

Vi är oroliga för både Europas och Sveriges framtid.

Ska en lösning på flyktingfrågan gå att nå måste alla anständiga partiet ta sitt ansvar att jobba för konstruktiva lösningar.

Alternativet är en Europeisk union i upplösning som inte klarar av att upprätthålla grundläggande mänskliga rättigheter.

Något som skulle få enorma konsekvent för Europa. Vi har varit där förut och vi vet vad Viktor Orbáns Europa innebär. Detta borde räcka som påminnelse.

Marita Ulvskog (S), europaparlamentariker
Anna Hedh (S), europaparlamentariker

* * *

facebook Twitter Email