Ta inte rättigheter för givet

EU ska inte kunna användas för att kringgå nationella lagar och kollektivavtal, skriver Alejandro Caviedes, Sandra Jakobsson och Erik Bergkvist.
Debattartikel av bl a Erik Bergkvist i Folkbladet Västerbotten den 19 mars 2020.

Kollektivavtalsdagen är ett viktigt datum för att uppmärksamma att vi har mycket kvar att göra i kampen för bra arbetsvillkor. Arbetarrörelsens kamp har lett till att vi i dag har rättigheter som arbetare i många andra länder bara kan drömma om. Men fortfarande har vi ett arbetsliv som är ojämställt. Andelen otrygga anställningar ökar och antalet arbetsplatsolyckor med dödligt utfall är på tok för högt. De rättigheter vi har i dag är dessutom ingenting vi kan ta för givet.

Ett exempel är transportsektorn, som blivit rena vilda västern. Lastbilsförare från andra länder utnyttjas på ett sätt som inte borde vara möjligt år 2020. De tvingas köra under långt sämre arbetsvillkor än vad som gäller i svenska kollektivavtal. Förutom att det borde anses vara diskriminering, så riskerar seriösa åkeriföretag som tillämpar schysta löner och arbetsvillkor att konkurreras ut av oseriösa företag som utnyttjar utländsk arbetskraft. Det försvårar i förlängningen fackets möjligheter att kräva löneökningar och bättre arbetsvillkor för hela branschen.

Detta är oacceptabelt! EU ska inte kunna användas för att kringgå nationella lagar och kollektivavtal. I 10 år har Socialdemokraterna kämpat för att förändra denna situation och nu är vi nästan i mål. I december nådde EU-parlamentet och ministerrådet en överenskommelse som i korthet innebär att svenska kollektivavtal gäller för alla som kör inrikestransporter i Sverige utan undantag.

Alla lastbilar ska ha GPS för att myndigheterna ska kunna kontrollera att reglerna följs och lastbilen måste återvända hem med jämna mellanrum. Den som bedriver stadigvarande inrikestrafik i Sverige måste därmed registrera sig och betala skatt i Sverige, och även vid tillfällig inrikestrafik kommer svenska löne- och arbetsvillkor gälla.

Under de tio år arbetarrörelsen kämpat för detta, har vi motarbetats av högern. Det var inget undantag när den här frågan behandlades i slutet på januari av EU-parlamentet och de svenska Moderaterna och Kristdemokraterna förgäves försökte hindra viktiga delar av överenskommelsen. De blev lyckligtvis nedröstade och frågan avgörs slutligen av parlamentet under våren. Förhoppningsvis kan vi då sätta punkt för den låglönekonkurrens som blivit standard inom europeisk transportmarknaden.

Alejandro Caviedes,
Ordförande för Socialdemokraterna i Umeå

Sandra Jakobsson,
Ordförande för Transportarbetareförbundet, avd 28

Erik Bergkvist,
Socialdemokratisk Europaparlamentariker

* * *

facebook Twitter Email