Olle Ludvigsson: EU står upp mot Trumps strafftullar

Den multilaterala värld som USA och Europa gemensamt byggt upp sedan andra världskrigets slut rivs nu ner i rasande fart, skriver Olle Ludvigsson (S).
Debattartikel av Olle Ludvigsson i Upsala Nya Tidning den 16 augusti 2018.

Kommissionen godkände i början av juni ytterligare tullar på amerikanska varor som ett svar på USA:s tullar på stål- och aluminium. EU:s tullar kommer i ett första skede uppgå till 2,8 miljarder euro och riktar sig specifikt mot varor producerade i stater där Trump har starkt väljarstöd.

Det rör sig om allt ifrån bourbonwhiskey, Harley Davidson-motorcyklar, stålrör och motorbåtar. I ett andra skede kan EU välja att införa resterande motåtgärder, värderade till 3,6 miljarder euro.

Den upptrappade handelskonflikten med USA är på inget sätt önskvärd, men EU måste sätta ner foten när en nära allierad så till den grad agerar ansvarslöst.

Införandet av mottullar är helt i enlighet med WTO:s regler som tillåter motåtgärder motsvarande den skada USA förorsakat.

EU:s motåtgärder är därför proportionerliga, välavvägda och i linje med internationell handelsrätt. EU har således inga andra alternativ än att skydda sina egna intressen.

Samtidigt som Putin trycker på österifrån, riskerar ett handelskrig med USA att spilla över på det säkerhetspolitiska området. Trump har ju sedan tidigare varit starkt kritisk till att Nato:s medlemmar inte når upp till utgiftsmålet om två procent, samtidigt som han slirat på USA:s vilja att leva upp till artikel fem som fastställer den gemensamma säkerhetsgarantin.

Vår kontinent är helt beroende av USA:s försvarsengagemang för sin egen säkerhet. Europas säkerhetspolitiska utsatthet är säkerligen inte något Trump drar sig för att använda vid ett regelrätt handelskrig.

Höjda tullar mellan EU och USA kommer att drabba både producenter och konsumenter på båda sidor Atlanten. När du går till affären för att handla ett paket juice, eller väljer ett par amerikanska jeans, är det du som konsument som får betala 25 procent mer för samma produkt jämfört med i dag. Det innebär en potentiellt lägre tillväxt och en mindre kaka att dela på.

För Sveriges del kan betydelsen av den inre marknaden inte nog betonas. EU:s inre marknad är Sveriges hemmamarknad. Dit går 74 procent svensk export och härifrån kommer 81 procent av importen. Det skapar jobb, möjliggör investeringar och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Men det finns självfallet mycket kvar att göra.

Handelshinder och andra begränsningar påverkar fortfarande den fria rörligheten av varor, tjänster, kapital och människor negativt. I Europaparlamentet arbetar jag därför aktivt med att stärka den inre marknadens funktionssätt.

Borttagandet av roamingavgifterna vid surf utomlands är ett tydligt exempel där EU har gjort verklig för människor i EU. Det europeiska regelverket för finansiella tjänster kommer fortsätta behöva stärkas de kommande åren för att möjliggöra gränsöverskridande innovativa tjänster. När konkurrensen ökar, sjunker priserna för var och en av oss.

Den multilaterala värld som USA och Europa gemensamt byggt upp sedan andra världskrigets slut rivs nu ner i rasande fart. Den amerikanska administrationen tycks ha en fäbless för att göra en ”deal” i alla möjliga sammanhang, men internationella regelverk för de internationella finansmarknaderna, handel och utveckling låter sig inte rymmas i bilaterala uppgörelser.

Olle Ludvigsson

facebook Twitter Email