Nu kan vi stoppa EU:s farliga vägtransporter

Det är dags nu. På onsdag röstar vi i Europaparlamentet om nya, skärpta regler för schysstare villkor och ökad säkerhet inom vägtransportsektorn. Då blir det tydligt vem som står upp för en anständig arbetsmiljö och rimliga löner för yrkesförare, och för konkurrens på lika villkor för åkerierna.

Upp till bevis M och SD – rösta för bättre villkor och ökad säkerhet.

Debattartikel av Marita Ulvskog i Aftonbladet den 27 mars 2019.

Vi har alla mött dem, yrkesförarna längs vägkanten och på rastställena. De som tvingas arbeta under bedrövliga villkor och till slavliknande löner. Yrkesförare som måste bo i sina lastbilar, månader i sträck, utan att kunna resa hem till sina familjer. Och en åkerinäring som går på knäna och hotas att slås ut av en ovärdig konkurrens som bygger på lönedumpning.

Som socialdemokrat är det för mig självklart att lika lön för lika arbete vid samma plats ska gälla alla, även dem som arbetar inom vägtransporter.

Förra året lyckades vi efter tuffa förhandlingar få på plats nya regler för så kallad utstationerad arbetskraft, som arbetar i ett annat land än där de är anställda.

Nu är det dags för nästa steg. Självklart ska samma regler gälla för yrkesförare inom vägtransportsektorn.

Efter att ha jobbat fram de nya förslagen vet jag vad som står på spel. Förutom en värdig arbetsmiljö och schyssta löner handlar det om att åstadkomma rimliga kör- och vilotider för branschen.

Alternativet är trötta chaufförer som tvingas köra långa arbetspass utan nödvändig vila, och därmed riskera olyckor och riskera säkerheten på våra vägar.

EU:s medlemsländer har redan enats om hur de vill ha det . Nu är det vår tur i Europaparlamentet att ta ställning.

Parlamentet gjorde ett försök redan förra sommaren, men då var motsättningarna för stora och vi lyckades aldrig vinna tillräckligt stöd för de nya, skärpta reglerna.

Den gången, i juli 2018, valde de svenska Moderaterna och Sverigedemokraterna att göra gemensam sak och rösta emot att de nya utstationeringsreglerna även ska gälla för internationella transporter.

Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade även emot att införa krav på rimliga körtider för yrkesförare, väl medvetna om vilka risker det innebär för trafiksäkerheten.

Deras val är helt obegripligt för mig.

Nu har vi en andra, en sista chans. För att få nya regler på plats i EU måste vi ta ställning nu. Lyckas vi inte bli överens denna gången heller, är risken stor att EU-kommissionen helt enkelt väljer att dra tillbaka det förslag som ligger till grund för vårt arbete.

I så fall krävs det att det nyvalda parlamentet tar ett omtag. I värsta fall drar EU-kommissionen tillbaka hela paketet och vi får inga nya EU-regler inom överskådlig tid

Med tanke på hur skiljelinjerna redan i dag skär tvärs igenom Europa och delar unionen i ett väst- och ett östblock – för eller emot striktare regler – så lär meningsskiljaktigheterna knappast bli lättare att överbrygga efter EU-valet.

Opinionsmätningarna varnar redan för att högerpopulister och nationalister riskerar att bli avsevärt fler och få en än mer dominerande ställning än de har i dag.

Frågan är också hur ett eventuellt nytt regelförslag kan komma att se ut. Det mest troliga är i så fall att förslaget luckras upp och möjliggör generösare tolkningar än de vi vill se på plats.

Därför är det min uppmaning till Moderater och Sverigedemokrater när de går in i kammaren för att lägga sin röst: Gör om, gör rätt!

Vi kan inte ha ett regelverk som uppmuntrar till att människor utnyttjas under slavliknande arbetsvillkor i Europa och som dessutom äventyrar allas säkerhet på vägarna.

För oss socialdemokrater är frågan mycket enkel. Vi arbetar för en trygg och välfungerande arbetsmarknad, i Sverige såväl som i EU.

Men en gemensam marknad kräver att vi har samma regler. Därför är det dags att vi säkrar goda villkor för alla som jobbar inom vägtransportsektorn. Och att vi säkerställer en konkurrens på lika villkor för åkerierna.

Alternativet är att svensk åkerinäring och svenska arbetstillfällen konkurreras ut av företag som utnyttjar människor för sin vinnings skull. Det ska ingen acceptera.

Marita Ulvskog, Europaparlamentariker (S)

* * *

facebook Twitter Email