Minska de giftiga kemikalierna i kläder

Som konsumenter ska vi inte behöva oroa oss för att den nya tröjan är en kemikaliebomb, skriver Jytte Guteland.
Debattartikel av Jytte Guteland i Upsala Nya Tidning den 17 januari 2019.

Är du en av dem som fick ett mjukt paket i jul? Kläder är förstås bland de populäraste julklapparna.

Men få tänker på att klädesplagg innehåller en stor mängd kemikalier.

Kemiska ämnen används inte bara vid tillverkning och färgning av plaggen, men också som flamskydd eller impregnering.

Vi pratar om ämnen som bärs tätt inpå huden – i morgonrocken eller dotterns favorittröja. Flera av kemikalierna i kläderna är skadliga både för miljön och vår hälsa och kan leda till cancer, missbildningar eller nedsatt fortplantningsförmåga.

Enligt Kemikalieinspektionen är mer än tio procent av kemikalierna som används i textilier hälsoskadliga. Små barn är extra känsliga då de fortfarande växer och utvecklas. De biter och suger dessutom ofta i kläderna vilket gör att de lättare får i sig farliga ämnen.

Det här är inget litet problem. Vi svenskar konsumerar mer än 13 kilo kläder och hemtextil per person och år.

Många fler kilon kemikalier går åt i tillverkningen. För att tillverka ett par jeans krävs ungefär två kilo. Jämför det med ett stort paket mjöl och mängden är hissnande.

Det finns regler för hur och vilka kemikalier som får användas i kläder. EU har ett särskilt regelverk för kemikalier, REACH, som ska begränsa förekomsten av farliga ämnen i produkter och varor.

Av de farliga ämnen som i dag används i kläder och textil regleras bara cirka en tredjedel. Det är ett på tok för dåligt skydd för människors hälsa och för miljön. Som konsumenter ska vi inte behöva oroa oss för att den nya tröjan är en kemikaliebomb. Lagstiftningen måste skärpas så att vi får bort de farliga ämnena.

Mer kan också göras för att främja säkra och hållbara tillverkningsmetoder i klädindustrin. Den svenska Kemikalieinspektionen har en pågående branschdialog med företag för att skapa en hållbar textil produktion och konsumtion med fokus på hälsa och miljön.

Mycket är på gång, bland annat spännande initiativ att tillverka textilmaterial från alger eller skogsbaserad cellulosa.

Dessutom har den rödgröna regeringen givit Högskolan i Borås uppdraget att skapa en nationell plattform för hållbart mode och hållbara textilier.

Syftet är att textilsektorn ska bidra till att nå de svenska miljömålen och till omställningen till giftfria och resurseffektiva kretslopp. Sverige ska bli ett föregångsland inom den hållbara textil- och modesektorn. Det är ett bra och viktigt arbete.

Även vi konsumenter kan påverka situationen och aktivt välja de alternativ som är bäst för hälsan och miljön. Ur resurshänsyn är det mest skonsamma alternativet att köpa begagnat.

Det är glädjande att efterfrågan på hållbarare kläder efterfrågas.

Föredrar man alltjämt att handla nytt, men vill slippa kemikalierna, så finns kläder gjorda av miljömärkta textiler med färre skadliga ämnen.

Konsumentverket rekommenderar att nya kläder tvättas innan de används första gången, så att en del kemikalier sköljs bort. Dessutom går det alltid att fråga efter hållbara alternativ i butiken. EU-lagstiftningen ger dig som konsument rätt att fråga om ett plagg innehåller ett särskilt farligt ämne, och butiken är skyldig enligt lag att inom 45 dagar besvara din fråga.

Med skärpt lagstiftning och ökad medvetenhet hos oss i allmänheten, kan vi tillsammans ställa om så att kläder tillverkas och konsumeras på ett mera hållbart vis. Då kan vi minska kemikalierna i våra kläder och få ett starkare skydd för hälsan och miljön.

Jytte Guteland, europaparlamentariker (S)

facebook Twitter Email