Jämställdheten går för långsamt – EU måste agera

Att sju av tio styrelseledamöter i de största börsnoterade företagen i EU är män beror på att de i alla tider praktiken har kvoterat in sig själva. Det drabbar inte bara jämställdheten utan trycker också ner företagens lönsamhet och samhällsekonomins tillväxt. Utvecklingen mot jämställda styrelser går alldeles för långsamt och behöver därför lyftas på EU-nivå. Det skriver Europaparlamentariker Heléne Fritzon (S) i en replik till Sara Skyttedal (KD).
Replik av Heléne Fritzon på Europaportalen den 16 oktober 2020.

Det är mycket märkligt att Sara Skyttedal skriver att kampen om jämställdhet vinns genom att män och kvinnor ges samma förutsättningar samtidigt som hon tillsammans med partikollegor motsätter sig konkreta åtgärder både i Sverige och i EU som syftar till just det (Europaportalen 201015). Enligt Europeiska jämställdhetsinstitutet är fler än sju av tio styrelseledamöter män i de största börsnoterade företagen i EU. Siffran talar för sig själv – kvinnor släpps inte in i maktens centrum. Egentligen är det män som i praktiken har kvoterat in sig själva i alla tider. Det måste få en förändring.

Mer lönsamma företag
OECD-studier visar att företag med fler kvinnor i styrelserna är mer lönsamma än företag vars styrelser är sammansatta av enbart män. Kvotering har visat sig förbättra privata företags resultat och stimulera en bredare ekonomisk tillväxt, samtidigt som kompetensreserven bland arbetstagare utnyttjas på ett bättre sätt. Jämställdhet och mångfald på styrelsenivå är en central demokratisk princip men också en konkurrensfördel.

Sara Skyttedal menar att lagstiftning om fler kvinnor i bolagsstyrelser skulle ”leda till en verklighet där kvinnor i näringslivet per definition ses som inkvoterade”. Det är anmärkningsvärt att Sara Skyttedal inte verkar tro att det finns tillräckligt med kompetenta kvinnor för bolagsstyrelserna i EU trots att exempelvis fler kvinnor än män har universitetsexamen i EU.

Företag med genuin könsdiversitet, särskilt på senior nivå, presterar bättre och ser större vinstökningar enligt en rapport från Internationella arbetsorganisationen. Huruvida det är en mer jämställd maktfördelning eller företagens vinstökningar och den ekonomiska tillväxten som enligt Sara Skyttedal ”skapar EU-missnöje” framgår dock inte av artikeln.

Går för långsamt
Utvecklingen mot jämställda styrelser går alldeles för långsamt nationellt och behöver därför nu även lyftas på EU-nivå. Det är ett slöseri med kompetens, innovation och kunskap när kvinnor inte får vara del av beslutsfattandet. För mig som socialdemokrat är det en självklarhet kvinnor ska ha halva makten i samhället – det handlar om såväl rättvisa som företagens och våra samhällsekonomiers tillväxt.

Heléne Fritzon

* * *

facebook Twitter Email