Inte tillräckligt för hålla ihop Europa

I mitten av december samlades EU:s stats- och regeringschefer för att diskutera det finska ordförandeskapets förslag till EU:s långtidsbudget för 2021–2027. "Det är bra att det första utkastet till budget avhandlas men förslaget är otillräckligt för att sammanhållningspolitiken ska kunna hålla ihop Europa, värna freden och samtidigt klara klimatet", skriver Erik Bergkvist (S), EU-parlamentariker.
Debattartikel av Erik Bergkvist i Folkbladet Västerbotten & Länstidningen Östersund den 8 januari 2020.

Under hösten har Finland varit ordförande i ministerrådet. Det finländska ordförandeskapet har tagit fram konkreta siffror för EU:s olika politikområden inom ramen för medlemsstaternas förhandlingar om EU:s nästa långtidsbudget.

I kommissionens förslag till långtidsbudget minskar sammanhållningspolitiken med 10 procent. Det finländska ordförandeskapet skär ytterligare 2 procent i kommissionens förslag, vilket ger en sammanlagd nedskärning på 12 procent.

EU:s sammanhållningspolitik består av fonder som EU tillsammans med medlemsstaterna fördelar till EU:s regioner i syfte att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan fattiga och rika regioner, mellan glesbefolkade och tätbefolkade regioner, och till att främja tillväxt och ökad sysselsättning.

Rent konkret handlar det om att skapa bättre förutsättningar för innovation och näringslivsutveckling, bredbandsutbyggnad och investeringar i infrastruktur, vilket över tid har skapat stora mervärden för regioner i Europa, inte minst i Sverige.

EU måste ta på sig ledartröjan globalt när det gäller klimat, miljö, och hållbarhet. USA kommer inte göra det, och inte heller Kina. För att nå EU:s klimatmål 2030 för energi och klimat kommer investeringar om ytterligare 260 miljarder euro att krävas varje år. Om EU ska fixa klimatmålen måste dock EU:s sammanhållningspolitik landa åtminstone på samma nivå som i dag.

I mitten av december presenterade kommissionen sitt förslag till en ”European Green Deal”, en handlingsplan för EU:s klimat- och miljöarbete.

EU:s sammanhållningspolitik har en utjämnande effekt mellan medlemsstater, men även inom medlemsstaterna. Vi ser hur ojämlikheten ökar i västvärlden. Att då skära ned i ett av EU:s kärnområden som har jämlikhetsskapande och klimatpositiva effekter vore dumdristigt.

EU:s sammanhållningspolitik måste i stället matcha politikens ambitioner om att öka jämlikheten mellan medlemsstater, mellan stad och land, och därmed skapa ett hållbart och säkrare Europa som håller ihop.

Erik Bergkvist

* * *

facebook Twitter Email