Ingen ska behöva dö av sitt arbete

Debattartikel av Johan Danielsson i Värmlands Folkblad den 15 januari 2020.

För många innebär summeringen av 2019 en positiv upplevelse, för andra är det precis tvärtom.

För några kommer 2019 för alltid vara det år som de förlorade sin pappa, syster eller kanske nära vän i en arbetsplatsolycka.

Arbetsmiljöverket sammanställer årligen statistik över dödsolyckor i arbetet i Sverige. 2019 miste 38 personer (2019-12-12) livet på jobbet. Även om siffran är lägre än föregående år då det var 50 personer, så är den ändå alldeles för hög.

Motsvarande siffra för hela EU är betydligt högre. Varje år dör nästan 4 000 personer på jobbet inom EU. Lägg därtill att det varje år dör cirka 120 000 européer i cancer på grund av arbetet. Detta är helt oacceptabelt. Därför är det hög tid att EU tar arbetsmiljöfrågorna på allvar och lyfter upp dem på den politiska dagordningen.

Sedan tidigare har EU en arbetsmiljöstrategi på plats för åren 2014 till 2020. Syftet med EU-strategin är att förbättra arbetsvillkoren i hela EU. Arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar finns i alla branscher och i alla yrken. Oavsett om du jobbar på kontor, kör lastbil eller arbetar i fabrik. Olyckorna drabbar också dig som arbetar inom vården och på byggen.

När vi talar om miljö och arbetsrelaterade olyckor är det viktigt att komma ihåg att dessa inte bara orsakar ett stort personligt lidande för den som drabbas och för deras närmaste. Brister i arbetsmiljön leder även till höga kostnader för såväl företagen som samhället i stort.

Därför är alla insatser för att förebygga risker och skapa bättre arbetsvillkor bra för både ekonomin och samhället. Färre arbetsolyckor bidrar också till friskare och nöjdare arbetstagare.

Men fortfarande dör nästan 70 personer – någons föräldrar, söner eller döttrar – varje vecka i olyckor på jobbet i EU. Trots arbetsmiljöstrategin och andra initiativ visar statistiken inga tecken på att olyckorna skulle minska. Tvärtom ligger trenden inom EU de senaste åren tämligen stabilt, med små skillnader från år till år.

För mig som socialdemokrat är utgångspunkten självklar: Ingen ska behöva dö av sitt arbete. Alla som går till jobbet på morgonen ska vara trygga med att de också kommer hem till sina familjer på kvällen. Dödsolyckorna och arbetet för att förhindra dem måste högst upp på dagordningen.

I Sverige har vi redan en nollvision på plats. Nu är det hög tid för EU att ta efter och införa en nollvision mot dödsolyckor i arbetet i samtliga EU-länder.

Varje person som dör på eller på grund av jobbet är en person för mycket.

I Sverige har vi redan en nollvision på plats. Nu är det hög tid för EU att ta efter och införa en nollvision mot dödsolyckor i arbetet i samtliga EU-länder.

Johan Danielsson (S), Europaparlamentariker

* * *

facebook Twitter Email