Håll dig till sanningen Fjellner (M)

Det förvånar att Christofer Fjellner (M) gjort så litet efterforskning och faktakontroll om hur vi socialdemokrater kritiserar korruption och hot mot demokratin i EU. Och att vår partigrupp skulle ha motsatt sig att diskutera läget i Rumänien är en ren lögn, skriver Marita Ulvskog (S).
Replik av Marita Ulvskog i Göteborgs-Posten den 9 oktober 2018.

Vi är helt eniga med Christofer Fjellner (M) om att alla förändringar som leder till ökad korruption i EU är oacceptabla. Det handlar inte bara om den inre marknaden. När ett land går med i EU åtar man sig också att respektera vissa grundläggande gemensamma värderingar, däribland demokrati och rättsstat.

Lögner och ”fake news” Men det höga tonläget till trots, far Fjellner med lögner och trumpianska ”fake news” när han påstår att vi inte skulle kritisera personer från vår partigrupp som begår övertramp. Moderaterna har tidigare hävdat att vi inte ska lägga oss i vad som händer i Ungern (SvD 29/1 2012).Det var först när landets premiärminister Viktor Orbán redan hade monterat ned demokratin, som Moderaterna äntligen började komma med kritik. Vi socialdemokrater däremot, vi har vågat. Och det förvånar att Christofer Fjellner gjort så litet efterforskning och faktakontroll. (Aftonbladet 10/2 2017 och Aftonbladet 8/10 2015).

Att vår partigrupp skulle ha motsatt sig att diskutera läget i Rumänien är en ren lögn. Det anstår en seriös politiker att faktiskt hålla sig till sanningen. Den österrikiske socialdemokratiska ledamoten Josef Weidenholzer talade å vår grupps vägnar i debatten (bara ett fåtal ledamöter fick talartid) och betonade i sitt tal just att vi välkomnade diskussionen om Rumänien och att rättsstatsprincipen måste gälla överallt. I Rumänien och i alla andra medlemsstater. Han varnade även Rumänien från att avvika från den liberala demokratins väg.

I ett parallellt universum Det verkar nästan som om Fjellner lever i ett parallellt universum utan förankring i verkligheten. Så sent som för några dagar sedan riktade jag, i en artikel som publicerades i Dagens Nyheter (27/9), skarp kritik mot folkomröstningen om samkönade äktenskap samt hur landets regering brister i kampen mot korruption. Intervjun gjordes efter ett möte i S-gruppen i parlamentet, dit den rumänska premiärministern Viorica Dăncilă bjudits in för att förklara sig. Under mötet ställdes tuffa och direkta frågor om utvecklingen i landet. Vi S-ledamöter har tillsammans med ett par andra partier även lyft frågan om korruption inom ramen för det socialdemokratiska europeiska partiet (PES), där situationen i Rumänien avhandlats vid ett flertal tillfällen.

Men precis som Fjellner skriver är frågan om korruption i Rumänien inte ny och problemen går djupare än bara det senaste årets lagändringar. När landet gick med i EU 2007 rådde det partiövergripande enighet om att mycket arbete återstod för att reformera rättsväsendet och motverka korruption. För att stödja dem inrättades en samarbets- och kontrollmekanism, ledd av EU-kommissionen, som regelbundet avger lägesrapporter.

Tydliga med vårt stöd Vi har varit väldigt tydliga i vårt stöd till denna mekanism samt det viktiga arbete som görs av den ansvarige EU-kommissionären Frans Timmermans, också han socialdemokrat. Han som till skillnad från sina EPP-kollegor i kommissionen inte har haft några som helst problem att så fort skäl uppstår sakligt kritisera regeringar med samma partitillhörighet. Även detta var tydligt under debatten i Europarlamentet om Rumänien.

Frågan är större än bara utvecklingen i Rumänien. Vi vill stärka efterlevnaden av rättsstatsprincipen och kommer att driva på för EU ska få bättre verktyg för att kunna agera när en medlemsstat systematiskt bryter mot fördragen och kränker grundläggande rättigheter. Vi välkomnar självklart samarbetet med alla demokratiska partier i detta arbete. Men det förutsätter förstås att man inte är ute och far med osanning.

Marita Ulvskog

* * *

facebook Twitter Email