”Europas höger sätter marknaden före människan”

”Europaparlamentet har nu en verklig möjlighet att agera för att bryta sambandet mellan mineralutvinning och finansieringen av väpnade konflikter i utvecklingsländer. Dags för de svenska EU-parlamentarikerna på högerkanten att bekänna färg”, skriver Marita Ulvskog (S).
Debattartikel av Marita Ulvskog den 18 maj 2015 på SVT Opinion.

Europaparlamentet ska denna vecka lagstifta om att reglera handeln med konfliktmineraler och hittills har det varit knivskarpa gränser mellan de rödgrönas och det blå blockets prioriteringar.

Europas höger har tydligt visat att man sätter marknaden före människan och sluter inte upp bakom obligatoriska krav på alla berörda företag i handelskedjan.

Det är därför dags för de svenska EU-parlamentarikerna på högerkanten att bekänna färg. Vi kräver svar – tänker de följa sin partigrupp och sätta profit före moral? Eller kommer de stå upp för mänskliga rättigheter?

För oss är valet inte svårt – nu är det upp till bevis för Alliansen.

Utvinning av mineraler i konfliktdrabbade områden bidrar årligen till att finansiera väpnade konflikter. Fruktansvärda arbetsförhållanden under utvinningsprocessen, tillsammans med våld och övergrepp som ofta följer i spåren av den oreglerade handeln med mineraler, får förödande konsekvenser för de drabbade.

Tantal, tenn, volfram och guld, som tillsammans utgör de så kallade konfliktmineralerna, finns i så gott som alla elektroniska apparater vi använder dagligen.

EU är den största aktören inom internationell handel och den näst största importören i världen av smartphones och bärbara datorer som innehåller konfliktmineraler. Med det följer ett ansvar för att säkerställa att det går rätt till i hela produktionskedjan.

Europaparlamentet har nu en verklig möjlighet att agera för att bryta sambandet mellan mineralutvinning och finansieringen av väpnade konflikter i utvecklingsländer.

Förslaget handlar om att etablera ett EU-system för ökat ansvarsutkrävande för företag i mineralindustrin. Liknande krav finns redan för så kallade ”blodsdiamanter” och efterfrågas allt mer av konsumenter, till exempel när det gäller kläd- och matproduktion.

Frågan om att reglera handeln med konfliktmineraler har dock splittrat parlamentet.

Enligt nuvarande förslag skulle endast smältverk och raffinaderier omfattas av de obligatoriska kraven, vilket i praktiken innebär att endast 20 europeiska företag berörs.

Resten av företagen längre ner i leverantörskedjan skulle enligt förslaget bara omfattas på frivillig basis. Det betyder att övriga företag i Europa som handlar med mineraler för sin produktion kan välja om de vill anpassa sig efter kraven eller inte.

Medan den europeiska högern tydligt visat att man nöjer sig med ett förslag som bygger på ett frivilligsystem har den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet arbetat för att göra systemet obligatoriskt för alla berörda företag, vilket även säkerställer konkurrensneutrala villkor för företagen.

På så sätt kan konsumenter och investerare tryggt veta att de produkter de köper, eller de företag de investerar i, inte har bidragit till konflikter eller allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

När Sakharov-priset förra året tilldelades Dr Denis Mukwege var det ett enigt parlament som hyllade hans insatser för kvinnor som drabbats av det våld som möjliggörs genom den oreglerade handeln med konfliktmineraler i Kongo.

När samma parlament nu har chansen att genom lagstiftning förhindra att konfliktmineraler tillåts finansiera krig är den europeiska högern betydligt ljummare.

Under omröstningen onsdagen den 20 maj står valet mellan ett tandlöst ”business as usual”-förslag, eller en etisk handelspolitisk lagstiftning för EU.

Min förhoppning är att alla de svenska ledamöterna i Europaparlament kommer rösta för att säkerställa en mer ansvarsfull mineralindustri i Europa och stödja en starkare lagstiftning mot handeln med konfliktmineraler.

Upp till bevis!

Marita Ulvskog, europaparlamentariker (S)

* * *

facebook Twitter Email