EU stärker ungdomar och deras framtidsmöjligheter

Debattartikel av Jytte Guteland och Simon Sätherberg i Jämtlands Tidning den 5 april 2018.

När man scrollar igenom nyhetsflödet kan man ibland bli lätt matt när man läser om vad som rapporteras från EU. Brexit, potentiella handelskrig med Trump och brist på insyn inom kommissionen. Men, som nuvarande och tidigare ungdomspolitiker, vill vi lyfta fram de positiva sidorna som EU har, särskilt för ungdomar.

EU ger fler ungdomar möjligheten att fullfölja sina drömmar och skapar framtidstro. En viktig prioritering i EU:s budget är de satsningar som ska premiera studier och bryta ungdomsarbetslöshet. EU har också en stark legitimitet att verka för en hållbar utveckling. Luft och vatten känner som bekant inga landsgränser. Därför behövs ambitiösa klimatmål och lagar där man tillsammans i EU-länderna löser vår tids största hot mot mänskligheten, klimathotet. EU är också en av världens viktigare aktörer för att värna frihandel som möjliggör att vi tillsammans kan skapa tillväxt och företagsamhet och jobb, inte minst för ungdomar. EU:s avgörande roll har blivit väldigt tydlig då USA nu väljer att gå en protektionistisk framtid till mötes.

När nationalistiska partier runt om i Europa attackerar EU och det samarbete som i så många år har gynnat fred, säkerhet och svenska intressen, då är det viktigt att de inte får stå oemotsagda. Ett starkt EU där man verkar för en ambitiös politik inom områden som miljö, regional utveckling, utbildning och jobb gynnar den unga generationens möjligheter och skapar också trygghet i den politiskt turbulenta tid vi lever i.

Det är bra att tro på sin egen förmåga, men vi ska inte få hybris (lär av Storbritannien). Ensam är inte starkast. Ibland är det vi som bidrar mest, ibland tar vi emot stöd från de andra medlemsländerna. Ett exempel är Jämtlands län som under Alliansregeringens 8 år vid makten fick krisstöd från EU eftersom ungdomsarbetslösheten var så hög. När regeringen i ett medlemsland inte förmår att lösa de problem som finns så kan EU gå in och hjälpa landet i fråga. Det är en av alla viktiga funktioner som EU har och detta stöd påverkade ungdomar i allra högsta grad.

Under den här mandatperioden har vi också i Europaparlamentet lyckats genomföra många konkreta förbättringar för att vardagen ska fungera bättre för ungdomar, ett stort exempel är den slopade roamingavgiften inom EU-länderna. Den stärker möjligheterna till framgångsrik besöksnäring och utvecklade förbindelser länder emellan, men framförallt skyddar dem unga från att slippa bli ruinerade på resan. EU innebär också att fler unga kan studera utomlands. Möjligheten till Erasmusutbyte på universitetet gör att många unga har chansen till att studera i ett annat EU-land vilket, förutom den personliga erfarenhet det innebär, ger färdigheter som arbetsgivare sätter stort värde på.

Europeiska unionen är viktig för ungdomarnas framtid, vi måste därför tillsammans arbeta för att stärka banden länderna emellan, men vi får heller aldrig glömma varför EU en gång startades. Freden är grunden för vårt samarbete. Låt oss värna den och bygga en framtid utan murar mellan våra länder.

Jytte Guteland (S), europaparlamentariker och fd förbundsordförande i SSU
Simon Sätherberg (S), ordförande för SSU Åre

facebook Twitter Email