EU måste ta ledarrollen för en tvåstatslösning

Det är av allra största vikt att EU når enighet och agerar för att blockera Israels illegala annektering, skriver Evin Incir (S), huvudförhandlare för Palestinafrågan i Europaparlamentet.
Debattartikel av Evin Incir i Expressen den 27 maj 2020.

Det politiska dödläget i israelisk politik bröts söndagen den 17 maj, efter över ett års förhandlingar. Det står nu klart att högerpolitikern Benjamin Netanyahu får fortsätta som premiärminister för att efter 18 månader ersättas av det mittenorienterade partiet Blåvitts ledare Benny Gantz. Tillsammans har de fått ihop en storallians som ska leda landet.

Som socialdemokrat är det beklämmande att höra nyheten om att även det socialdemokratiska partiet Labor ingår i koalitionen. Samtidigt som det självklart är viktigt att Israel har en regering som kan bekämpa coronaviruset och dess konsekvenser, utgör en av grundbultarna i regeringsöverenskommelsen ett allvarligt hot mot freden i Mellanöstern om annekteringsplanerna av stora delar av Västbanken och Jordandalen verkställs.

Grogrund för extremism
Tillåts Israel gå vidare med annekteringsplanerna innebär det ett stort slag mot fredsprocessen. Chanserna att återuppta förhandlingarna kring den internationellt stödda tvåstatslösningen skulle undermineras, med stärkt grogrund för polarisering, extremism och våld i regionen som följd.

En annektering utgör ett brott mot folkrätten, bärande internationella lagar och principer, samt åsidosätter avgörande FN-resolutioner som 242 och 338 samt 1397 och 2334. Dessutom strider det mot artikel 2 i EU:s associationsavtal med Israel. Israels agerande sätter därmed den internationella legitimiteten på spel om planen tillåts realiseras.

Hoppet står till EU efter USA:s vändningMed ett USA som skiftat tonläge och bidrar till eskalering av konflikten krävs ett EU som tar ledarrollen för en tvåstatslösning baserad på 1967 års gränser, med två demokratiska stater som lever sida vid sida i fred och säkerhet.

Det är av allra största vikt att EU når enighet och agerar för att blockera en annektering. Det är därför mycket välkommet att EU:s utrikesministermöte den 15 maj uttalade att man på alla sätt måste försöka förhindra detta. Det är nu dags att gå från ord till handling i och med Netanyahu-regeringens tydliga förklaring den 17 maj om en annektering i snar framtid. EU och det internationella samfundet måste ta konkreta steg som reflekterar förkastandet av annekteringsplaner och brott mot folkrätten. Enda hållbara vägen framåt är en fredligt framförhandlad tvåstatslösning enligt 1967 års gränser som respekterar båda parter.

Erkänn 1967 års gränser
Som nyligen utsedd huvudförhandlare för Palestinafrågan i Europaparlamentet kommer jag att verka för att:

  • Erkännande av Palestina enligt 1967 års gränser
  • Förhandlingarna för en hållbar tvåstatslösning, som respekterar båda sidor, ska återupptas under ledning av ett proaktivt EU
  • Förhindra illegal annektering av ockuperad mark
  • Alla EU-stödda byggnader och projekt i Palestina som rivs eller beslagtas av israeliska militären ersätts eller kompenseras av Israel

Folk på båda sidor av taggtrådarna och murarna har lidit nog. Världssamfundet, och i synnerhet EU, måste agera för att värna palestiniernas värdighet och rättigheter, framtiden för Israels demokrati och vårt gemensamma internationella regelverk.

Evin Incir (S)
Europaparlamentariker

* * *

facebook Twitter Email