EU måste ta kampen mot den organiserade brottsligheten i hela Europa på största allvar

I flera av Europas städer är läget allvarligt, skriver Heléne Fritzon (S), som i måndags i Europa-parlamentet debatterade den gränsöverskridande organiserade brottsligheten.
Debattartikel av Heléne Fritzon i Sydsvenskan den 14 januari 2020

Under de senaste 20 åren har brottsligheten blivit allt mer komplex och gränsöverskridande.

Samhället får aldrig stå passivt medan det pågår drogförsäljning eller skjutningar där människor får sätta livet till, oftast i kriminella uppgörelser.

I Malmö har en mindre grupp kriminella de senaste åren trappat upp våldet i kampen om att kontrollera narkotikamarknaden. Det finns tecken på att insatser som samarbetet ”Sluta skjut” och polisens ”Operation Rimfrost” är på väg att bryta den utvecklingen.

Socialdemokraterna tar det grova våldet på största allvar och alla politiska nivåer måste ta ansvar, för att bekämpa brotten och brottens orsaker.

På måndagen den 13 januari, debatterade Europaparlamentet den gränsöverskridande organiserade brottsligheten. Det blev en debatt som visade på tydlig skillnad mellan vänster och höger. Från Socialdemokraternas sida betonade jag lösningar och mer samarbete och från högerkanten kom fördömanden av svensk migrationspolitik och uttalanden om att svensk press blivit en propagandamaskin.

Tomas Tobé (M) försökte före debatten få den att enbart handla om situationen i Malmö. Vi socialdemokrater ifrågasatte värdet av att enbart sätta fokus på en eller två städer och fick stöd från övriga partigrupper att ändra debatten till att handla om problemet mer generellt.

Ännu en gång prioriterade den svenska högern billiga politiska poänger istället för att bedriva ett seriöst politiskt arbete både i Europaparlamentet och hemma i Sverige.

En debatt i Europaparlamentet måste sättas in i ett europeiskt sammanhang. I flera av Europas städer är läget allvarligt. Det hade varit mera relevant att från Tobés sida också lyfta fram frågan utifrån situationen i till exempel Stockholm, Bryssel eller Neapel.

När det gäller skjutningar i Sverige visar Polisens senaste statistik mycket tydligt att antalet skjutningar i svenska storstäder har minskat och nu är lägre än 2015. Det senaste året har antalet skjutningar sjunkit mer i Malmö än i Stockholm, där Tobé själv bor.

Men läget är ändå mycket allvarligt. Under mitt tal i Europaparlamentet i måndags betonade jag vikten av att EU tar kampen mot den organiserade brottsligheten i hela Europa på största allvar.

Socialdemokraterna vill:

  • Förstärka Europols arbete mot organiserad brottslighet.
  • Förbättra möjligheterna för EU-ländernas polis att utbyta information.
  • Bekämpa både brotten och brottens orsaker. Det bästa sättet att bryta rekryteringen av unga in i kriminalitet är möjligheten till något bättre; en bra utbildning, en meningsfull fritid och ett första jobb.

Under debatten fick jag stöd av EU-kommissionen när det gäller mitt krav på att förstärka Europol. Kommissionen lovade göra allt den kan för att det ska bli verklighet och att i sitt nästa arbetsprogram återkomma med vilka åtgärder som ska vidtas. Varje medlemsland i EU måste ta sitt ansvar. Den svenska regeringen har kraftigt ökat antalet poliser i Sverige. Arbetet med regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminalitet är i full gång. Polisen och andra brottsbekämpande myndigheter måste ha skarpa verktyg för att komma åt gängen samtidigt som skola och sociala insatser måste inriktas på att bryta mönster så att barn och unga inte dras in i kriminalitet.

I Öresundsregionen pågår ett arbete tillsammans med den danska polisen om att inrätta ett nytt center för polissamarbete och brottsbekämpning. Det ska bli ett nav i arbetet mot gränsöverskridande kriminalitet.

För framtidens Europa är det allra viktigaste att alla barn får växa upp i trygghet, får stöd i skolan och blir sedda innan något går snett.

I Malmö används den amerikanska modellen CTC, Communities That Cares, för att förhindra att unga blir kriminella. Vetenskapligt beprövade metoder används för att möta sociala riskfaktorer tidigt. Betydande budgetförstärkningar har gjorts för att flytta unga från riskfyllda miljöer och att få personer att hoppa av från kriminalitet.

Trygghet är en förutsättning för ett jämlikt samhälle.

Socialdemokraterna kommer att fortsätta kampen på alla plan mot den organiserade brottsligheten.

Heléne Fritzon (S), Europaparlamentariker

* * *

facebook Twitter Email