EU måste gå före

EU måste ta ledningen i det globala klimatarbetet, skriver Jytte Guteland, Europa-parlamentariker (S).
Debattartikel av Jytte Guteland i Upsala Nya Tidning den 25 oktober 2018.

Det krävs ett historiskt skifte för att hejda uppvärmningen till 1,5 grader. Det slog FN:s klimatpanel IPCC fast när de nyligen presenterade sin rapport. Läget för att stoppa den globala uppvärmningen är akut men FN:s klimatpanel bedömer det också som möjligt. Världen står dock inför en katastrof om vi fortsätter som vi gör.

I dag har Europaparlamentet en unik möjlighet att visa politisk vilja när vi röstar om vilken ambition EU ska ha inför klimattoppmötet COP24 i december.

Enligt FN:s klimatpanel har vår planets genomsnittliga temperatur redan stigit med 0,8-1,2 grader. Vi kan inte vrida klockan tillbaka och göra uppvärmningen ogjord. Men vi kan fortfarande agera för att begränsa den katastrof som väntar när temperaturen stiger ytterligare.

Det är en enorm skillnad om vi lyckas hålla uppvärmningen till 1,5 grader jämfört med 2. Vid 2 grader kan miljoner människor i kustnära områden tvingas på flykt. Vår tillgång till mat och rent vatten kommer att allvarligt hotas. Miljoner människor riskerar svält och död.

Vi har möjlighet att stoppa den här utvecklingen. Men då krävs skarp lagstiftning och att den efterlevs. Det är inte svårt för politiker att skryta om klimatavtal som Parisavtalet om intentionen är att lägga det i en dammig bokhylla.

Nu krävs att Europaparlamentet visar politiskt ledarskap för att stärka EU:s klimatmål den här veckan. Jag har drivit och kommer göra allt för att övertyga mina kollegor om kravet att EU:s utsläpp av koldioxid ska minska med 55 procent till år 2030. Dagens mål på 40 procent är för lågt och är varken förenligt med Parisavtalet eller klimatets utveckling. Europa har både förutsättningarna och ett ansvar att gå före i det internationella klimatarbetet.

Dessutom vill vi stärka skogens roll i klimatarbetet. FN:s klimatpanel understryker att vi måste göra mer för att minska halten koldioxid i atmosfären. Träden lagrar som bekant koldioxid. Snabbt växande träd lagrar dessutom mer än gamla skogar.

Genom större satsningar på ett hållbart och aktivt skogsbruk kan vi öka upptaget av koldioxid, samtidigt som skogen också ger oss en förnybar råvara som kan ersätta fossila produkter och bränslen. Det är en fantastisk möjlighet inte bara för Europa utan för hela världen.

För att klara omställningen till ett mer klimatsmart samhälle måste utsläppen måste minska i alla sektorer.

Det medför stora möjligheter i form av nya gröna jobb och hållbar tillväxt i både Sverige och Europa. Som Sveriges enda ordinarie ledamot i Europaparlamentets miljöutskott har jag haft en central roll i flera förhandlingar om EU:s viktigaste lagstiftningar inom klimat- och energiområdet.

Jag har tagit fajten mot kortsiktiga vinstintressen från fossildrakar och bakåtsträvande politiska krafter. Och jag kommer göra det igen när jag representerar Europaparlamentet vid det stundande klimattoppmötet COP24 i Polen.

För att lyckas begränsa den globala uppvärmningen krävs det starka klimatmål på EU-nivå. EU kan visa att det lönar sig att gå före och minska utsläppen. EU kan stärka sin konkurrenskraft globalt genom att vara pådrivande för grön teknik och innovationer, precis som Sverige och många svenska företag gör.

Jag tror såväl på vår förmåga som på vår plikt att bygga ett bättre samhälle för framtiden. I grunden handlar det om solidaritet för kommande generationer. Lika solidariska som vi är mot vår egen generation måste vi vara också mot våra barnbarn och deras barn. Det kräver politiskt ledarskap och konkret handling.

Jytte Guteland (S), europaparlamentariker

* * *

facebook Twitter Email