EU behöver nya jobb och mer jämställdhet

Bara en grön återuppbyggnad av ekonomin efter coronakrisen kan bygga Europa starkt igen. Det behövs nya jobb, mer jämställdhet mellan könen och ett jämlikt Europa, skriver EU-parlamentariker Heléne Fritzon (S) i Europaportalens debatt om höstens viktigaste EU-frågor.
Debattartikel av Heléne Fritzon på Europaportalen den 16 september 2020.

Ett drygt år har passerat sedan valet till Europaparlamentet och det är nästan fyra år kvar av mandatperioden. En tid som kommer att präglas av den pågående pandemin på många olika sätt, alltifrån att fortsätta bekämpa smittspridningen till att påbörja återhämtningen. Alla är drabbade, samhällen är drabbade på en strukturell nivå men också den enskilde människan som kanske har förlorat en anhörig eller blivit av med sitt jobb i spåren av corona.

Återuppbyggnaden är avgörande på alla plan. Men det är inte den gamla ekonomin som klarar att bygga Europa starkt igen. Det är bara en ny grön ekonomi som klarar uppgiften att bygga för framtiden. Den nya gröna given i EU ska därför vara utgångspunkten för den klimatomställning som vi alla står inför. Under hösten ska EU:s långtidsbudget och återhämtningsplan förhandlas och de är helt nödvändigt att den kompromiss som ländernas regeringschefer presenterade i somras nu blir verklighet så att återuppbyggnaden kan komma igång.

Det blir en intensiv höst med många frågor i EU-parlamentet, utöver budget och återhämtningsplan vill jag lyfta tre viktiga frågor:

Nya gröna jobb

Arbetslösheten stiger i Europa, inte minst för kvinnor som redan före krisen saknade jobb eller hade osäkra anställningar. I arbetet med återuppbyggnaden ska sociala rättigheter prioriteras, det är helt rätt att nu lyfta fram såväl den gröna given som den sociala pelaren inom EU som att framtidens jobb skapas. Däremot är det fel väg att gå om kommissionen som ryktet säger tänker presentera lagstiftning om minimilöner. Vi svenska socialdemokrater kämpar istället hårt för att vår modell med kollektivavtal ska värnas och ser gärna att fler medlemsstater använder parterna för att bygga en väl fungerande arbetsmarknad.

Jämställdhetsstrategi

Kvinnor och barn är särskilt drabbade av corona, inte av viruset i sig, men av följderna. Rapporter visar att mäns våld mot kvinnor ökar i samband med långvarig karantän i hemmen. Det leder även till stor otrygghet för många barn, i synnerhet i de länder där man också stängt ner alla skolor. Jämställdheten ska prioriteras och vara integrerad i allt arbete och alla beslut, det tjänar alla på.

Vi har arbetat hårt för att få en ny jämställdhetsstrategi på plats och det är positivt att kommissionen har presenterat ett förslag. Nu ser vi fram emot att höja ambitionerna i förslaget så att vi får en stark jämställdhetsstrategi som gör verklig skillnad i Europa. Jag kommer också att fortsätta arbetet med att få till stånd en särskild kvinno-corona-fond för de kvinnor som har drabbats hårdast av krisen.

Ett demokratiskt Europa

Spänningarna i världen ökar. Även på nära håll följer vi dagligen händelserna i Belarus där människor samlats på gatorna i veckor för att manifestera mot regimen. EU har också medlemsstater som i krisens spår tar tillfället i akt att förändra lagstiftningen och inskränka demokratiska rättigheter. Det  drabbar journalister, kulturutövare och HBTQI-personer. EU ska fortsätta markera i resolutioner, men också i handling agera mot medlemsstater som bryter mot rättsstatens principer. Förslaget om att koppla utbetalning av EU-medel till att länderna ska leva upp till grundläggande värden är rätt och bra.

Höstens arbete är igång och jag ser fram emot att få driva på för ett mera grönt, jämställt och jämlikt Europa!

Heléne Fritzon (S)

* * *

* * *

facebook Twitter Email