Dra in Polens rösträtt i ministerrådet

Den polska regeringens lanserar nu nya kvinnofientliga förslag där totalförbud för abort åter finns med. Europaparlamentet måste nu sätta hårt mot hårt och kräva indragen rösträtt i ministerrådet, skriver Anna Hedh, socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet.
Debattartikel av Anna Hedh den 21 mars 2017 i Dagens Arena.

Ibland känns det som att vi lever i en mardröm. I väst har en starkt  konservativ president installerat sig och påbörjat nedmonteringen av allt sånt som vi tycker är självklart ? mänskliga rättigheter, rättssystem, jämlikhet för alla och så vidare. I öst sitter en redan fullfjädrad maktfullkomlig president och klappar i händerna när det nu blivit tillåtet att slå sin fru i hemmet. Och listan fortsätter.

På andra sidan Östersjön, i ett av EU:s medlemsländer, håller regeringen på att ifrågasätta domare och rättsväsende och gör allvarliga försök att nedmontera demokratin, trots förpliktelser man åtagit sig när man valde att bli medlem i unionen. Jag pratar förstås om Polen.

Den polska regeringen, från partiet Lag och Rättvisa, har inlett ett stort projekt att stöpa om sitt land och sitt samhälle och vrida klockan tillbaka en bra bit. Mänskliga rättigheter, demokratiska grundpelare och yttrandefrihet monteras så sakteliga ner. Jag är förfärad och rädd.

En av de mera utsatta grupperna är de polska kvinnorna. Självklara saker som rätten till sin egen kropp, att själv bestämma hur man lever sitt liv, att själv ta ansvar för sina handlingar ? ska det inte längre vara tillåtet för medborgare av den Europeiska Unionen? Det kan jag aldrig acceptera.

Den polska regeringen har lagt förslag om att införa totalförbud mot abort, förändring av sin konstitution vad gäller tillsättning av domare och domstolarnas arbetsmetoder och dessutom att staten ska kontrollera tillsättning av chefer i medievärlden. Tack vare landsomfattande protester, men också stenhård kritik från EU och Europarådet, drogs de flesta förslagen tillbaka, men nu har regeringen tagit nya tag.

Situationen har än en gång förvärrats. Ett nytt, men faktiskt identiskt med det tidigare, lagförslag för abortstopp har ånyo lanserats, och denna gång kompletterats med krav om recept för preventivmedel och införandet av ett register ? en offentlig lista ? över samkönade par.

Vad som händer i Polen är inte en isolerad händelse. Det är inget unikt. Det följer en mall som vi redan sett i Ungern, där det första steget är att neutralisera rättsväsendets oberoende granskning av makten och sedan attackera den yttrandefriheten för att sedan ge sig på kvinnors rättigheter. Igen ? det är förfärande och jag är riktigt rädd för framtiden.

Sveriges regering måste nu sätta starkt tryck på Polen. Det handlar inte bara om förpliktelser för medlemsland. Det är också att stå upp för det fria ordet, för mänskliga rättigheter och för kvinnors jämlikhet med män. Kort sagt, allt det som en feministisk regering står för.

Jag uppmanar dessutom alla mina kollegor i Europaparlamentet att kämpa i alla utskott och på alla möten för att uppmärksamma vad som händer i Polen.

Vi måste fajtas för EU:s grundpelare och vi måste göra det nu. Det är dags att damma av det vi i EU-världen kallar Artikel 7-förfarandet ? alltså att dra in rösträtten för Polen i ministerrådet. Vi måste sätta hårt mot hårt. Det är inte bara Polens framtid som står på spel. Det är lika mycket vår egen.

Anna Hedh (S), europaparlamentariker

* * *

facebook Twitter Email