Dra in jordbruksstödet där arbetare utnyttjas

Nästan 40 procent av EU:s budget går till jordbruksstöd. Det är enorma summor. Det är dags att sanera jordbrukssektorn. Inte en enda krona av skattebetalarnas pengar bör gå till företag med slavliknande arbetsvillkor, skriver Johan Danielsson (S), Tobias Baudin och Kristjan Bragason.
Debattartikel av Johan Danielsson, Tobias Baudin och Kristjan Bragason i Expressen den 8 oktober 2020.

Just nu arbetar Europaparlamentet med EU:s framtida jordbruksbudget. Det är chansen för progressiva krafter att strama åt regelverket för att se till att inget europeiskt jordbruksstöd går till företag som inte respekterar gällande lagar och kollektivavtal.

Runt om i Europa kommer gång på gång vittnesmål om arbetstagare i jordbruket som far illa. Vi har hört det förr, arbetsvillkor inom sektorn som många gånger är urusla, snudd på slavliknande, inte minst för migrerande arbetstagare. I Sverige har säsongsanställda lantarbetare tvingats till oacceptabla villkor med låga löner och långa arbetspass. Under covid 19-pandemin har utsattheten ökat ytterligare.

Migranter utnyttjas
Utnyttjandet av arbetskraften inom det europeiska jordbruket är utbrett. Runt fyra miljoner jordbruksarbetare, till stor del migrerande arbetskraft, arbetar under illegala anställningsformer, undermåliga villkor eller farlig arbetsmiljö. Sektorn präglas av låga löner och dåliga bostadsförhållanden. I ett stort antal fall handlar det till och med om maffialiknande verksamhet och slaveri.

Samtidigt som skandalerna avlöser varandra, strör EU skattebetalarnas pengar över jordbrukssektorn. Hur kan EU år 2020 subventionera jordbruk som inte lever upp till anständiga arbetsvillkor och en säker arbetsmiljö för dess anställda? Det är lika oacceptabelt som det är oanständigt.

Enorm del av EU:s totala budget
Nästan 40 procent av EU:s budget går till jordbruksstöd. Det är enorma summor. Just nu håller förhandlingar på mellan Rådet och Europaparlamentet om en ny jordbruksbudget och förändringar på regelverket kring detta. Det är därmed ett gyllene tillfälle att ändra själva konstruktionen på stödet.

Våra krav är glasklara: inga jordbruksbidrag ska gå till mottagare som inte levererar goda arbetsvillkor och en säker arbetsmiljö för sina anställda. Det bör vara ett krav för att få EU-stöd att man kan garantera detta. Tuffare krav och kontrollmekanismer är också en belöning till de företagare och lantbrukare som sköter sig och idag missgynnas när vissa skapar oschysst konkurrens genom att dumpa löner och villkor.

Dra in stödet
Vi kommer därför verka för att EU-regleringen om framtidens jordbruksstöd innebär:

Inget stöd ska ges till arbetsgivare som utnyttjar sin arbetskraft och bryter mot gällande lagar, regler och kollektivavtal på arbetsmarknaden.

Arbetsmiljöregler så som EU-direktivet om att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbete måste följas. Efterlevnaden av detta måste säkras genom regelbundna och oanmälda inspektioner.

Lika viktigt som miljökrav
I Europa har vi tio miljoner människor som är anställda inom jordbrukssektorn. Dessa arbetstagare hjälper Europa att förse dess medborgare med livsnödvändiga produkter och förtjänar goda arbetsvillkor. Inför de kommande förhandlingarna manar vi nu samtliga aktörer att inte enbart ta in de miljömässiga kraven på den nya jordbruksbudgeten men också se till att sociala krav tas med.

Det är dags att sanera jordbrukssektorn. Inte en enda krona av skattebetalarnas pengar bör gå till skitföretagande inom jordbruket.

Johan Danielsson (S), Europaparlamentariker
Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal
Kristjan Bragason, generalsekreterare EFFAT

* * *

facebook Twitter Email