Det är viktigt att se till att WTO reformeras

Debattartikel av Aleksander Gabelic i Norran den 11 december 2018.

Internationellt samarbete behövs mer än någonsin. Särskilt med tanke på vår tids utmaningar när det gäller fred och säkerhet och att motverka klimatförändringarna.

USA:s president Donald Trump håller kanske inte med. Men internationellt samarbete behövs också när det gäller handel.

Världshandelsorganisationen WTO har länge spelat en nyckelroll för ett regelbaserat och förutsägbart handelssystem.

Men i dag kärvar WTO-systemet rejält. Till den nivån att det riskerar att bli fullständigt obsolet.

Skälen därtill är många. Bland annat blockerar USA tillsättningen av nya domare för tvister mellan WTO-medlemmar, vilket gör att hela systemet riskerar att förlora i trovärdighet. Kina följer varken andan eller principerna i WTO, vilket skapat stora svallvågor av problem och amerikanska ståltullar.

Vidare får högaktuella frågor, som till exempel digital handel, inte tillräcklig uppmärksamhet på grund av WTO-systemets oförmåga att hantera viktiga, svårlösta knutar.

Det blir alltmer tydligt att WTO behöver moderniseras. Ett mer modernt, inkluderande och förutsägbart WTO är ett måste för en rättvis och regelbaserad handel till gagn för alla.

Med de globala utmaningar vi står inför krävs också bättre samstämmighet mellan WTO:s handelssystem och FN:s globala mål för hållbar utveckling och klimatmålen i Parisavtalet.

Utan ett fungerande internationellt handelssystem står vi inför en situation där bara de starka vinner, på bekostnad av världens övriga länder.

Därför är det viktigt att se till att WTO reformeras, och faktiskt fungerar.

Europaparlamentet antog nyligen en ståndpunkt som lägger press på EU-kommissionen att tillsammans med andra WTO-medlemmar förändra systemet till det bättre. Under G20-mötet för en tid sedan kunde också ledarna för världens dominerande ekonomier enas om att WTO behöver reformeras.

Det är ett viktigt steg, men nu gäller det att faktiskt komma någon vart.

Världen behöver mer internationellt samarbete och en politik som leder till investeringar, socialt ansvarstagande, hållbar utveckling och som bidrar till fler arbetstillfällen.

För det krävs det politiskt ansvarstagande och ledarskap. Nationellt såväl som internationellt.

Aleksander Gabelic

 

* * *

facebook Twitter Email