Därför röstar vi ja till nya EU-regler för upphovsrätt

Det är dags att slå hål på myten att det finns en gratisfil på internet. De föreslagna EU-reglerna för upphovsrätt är avgörande för att musiker, låtskrivare, författare och andra kulturskapare ska kunna försörja sig och få rättvis ersättning.
Debattartikel av Jytte Guteland och Marita Ulvskog i Svenska Dagbladet den 26 mars 2019.

Idag röstar vi i Europaparlamentet om lagförslag om nya upphovsrättsregler i EU. Dagens digitala landskap ställer helt nya krav på hur vi sprider och delar med oss av musik, film, spel och annat kreativt innehåll på nätet. Digitaliseringen har gett oss människor fantastiska möjligheter att kommunicera med varandra, framför allt i ljuset av de miljontals mängder av användargenererat innehåll som läggs upp på sociala medier. Men tyvärr medför utvecklingen även ojämlik fördelning genom de vinster som genereras på journalisters och kulturskapares bekostnad.

Vi lever i en tid då demokratin utmanas. Den senaste rapporten från Freedom House bekräftar de senaste årens försvagning av antalet demokratier i världen. Den granskande journalistiken spelar en oerhört viktig roll för att upprätthålla vitala demokratier i världen, men journalisters villkor försämras såväl genom attacker mot de fria medierna som genom försämrade anställningsvillkor och färre som betalar för journalistiken. Kulturskapare som fotografer, författare eller filmskapare spelar också en avgörande roll för att skildra vår samtid och öka förståelsen mellan oss människor. I vår tid med ökad extremism är detta viktigare än på länge, trots detta ser vi hur kulturskapares ekonomiska villkor försvagas.

Teknikjättarna från Silicon Valley, som i dag har en monopolliknande ställning på internet, skor sig på andras innehåll. Exempelvis Youtube tjänar miljarder på andras verk utan att ge rättvis ersättning till de som skapar innehållet. I längden hotar det förutsättningarna för människor att skapa kvalitativ musik och konst som är viktigt för en kulturell mångfald och demokrati. Det handlar om ett fåtal stora amerikanska företag som genererar enorma vinster men som inte ens betalar en bråkdel av detta till de kulturskapare som har stått för arbetet. Är det rättvist att Youtube inte betalar skälig ersättning till skaparna medan Spotify gör rätt för sig? Det anser inte vi.

Nyligen kom ett kulturupprop från svenska kulturorganisationer och fackförbund som representerar över 150 000 svenska kulturskapare. De är oroliga för att direktivet inte skall antas och att politikerna efter 18 års tid av oförändrade upphovsrättsregler på EU-nivå missar möjligheten att förbättra deras arbetsvillkor. Vi tar frågan om löner och arbetsvillkor på allvar.

Vi socialdemokrater har i flera år kämpat för att förslagen ska skärpa reglerna för att stärka den enskilde kulturskaparens anställning i förhållande till producenter och distributörer. Det innebär att artister och utövare och andra kulturskapare kommer att garanteras rätt till lämplig och proportionell ersättning när deras verk sprids. Det har varit viktigt för oss att få igenom bestämmelser som gör att skapare får rätt till att omförhandla sina avtal när ursprungsavtalet ger en oproportionerlig låg ersättning i relation till verkets ekonomiska värde. Detta sker genom att medlemsländerna tvingas införa en ny avtalsanpassningsmekanism i sina nationella upphovsrättsregler.

Medlemsländerna måste införa nya transparenskrav som ska säkerställa att upphovsmän och enskilda konstnärer får tillräckligt med information från de organisationer eller distributörer som de licensierat eller överlåtit sina rättigheter till. Detta ska tydliggöra när verken används och hur intäkterna och ersättningsnivåerna ser ut.

De nya reglerna gör också att vi i Sverige och Norden kan fortsätta att utveckla systemet med kollektiva avtalslicenser. Det innebär att både kulturskapare och distributörer inte behöver ha licensavtal med varenda rättighetsinnehavare utan kan hantera rättigheter i massiv form med kollektiva förvaltningsorganisationer. Det är viktigt för elever och lärares möjlighet att ta del av musik, film och litteratur.

Det sprids en del politiska åsikter om lagförslaget, som är överdrivna eller felaktiga. Ett sådant gäller citaträtten. Lagförslagen exkluderar exempelvis hyperlänkar och begränsar inte citaträtten. Alla medborgare kommer även fortsättningsvis kunna länka och dela tidningsartiklar, så länge det inte görs i vinstsyfte.

Samtidigt vill vi understryka hur viktigt det är att regelverket inte begränsar medborgarnas yttrandefrihet och att vi lyckas bevara internets karaktär av öppen och demokratisk infrastruktur. Den omtalade artikel 13 måste vara välbalanserad och proportionerlig och värna allmänintresset. Igenkänningstekniken, som Youtube redan använder sig av i dag för att identifiera upphovsrättsskyddat och annat material, är inte tillräckligt träffsäker. Det är oerhört viktigt att användargenererat material som omfattar parodi, satir och kritik och granskning av upphovsrättsskyddat material kan finnas kvar på plattformarna. Vanliga medborgare måste även i fortsättningen kunna skapa och sprida kultur och dela med sig det till sina följare och andra.

Vi kommer att säga ja till de nya upphovsrättsreglerna i dag för att vi vill ta ansvar för att uppnå en bättre balans om upphovsrätt på den digitala inre marknaden och regler som skärper rättighetsinnehavarnas ställning gentemot digitala plattformar och distributörer. De nya reglerna är avgörande för att musiker, låtskrivare, författare och andra kulturskapare och journalister ska kunna försörja sig och få rättvis ersättning även när deras verk sprids och genererar ett ekonomiskt värde digitalt.

Det är dags att slå hål på myten att det finns en gratisfil på internet. Det finns inget som är gratis. Kulturskapare som fotografer, författare och musiker sliter hårt precis som alla andra. Vi medborgare som lägger ut saker på sociala medier betalar också nätjättarna med vår information, bilder, videor och alla möjliga handlingar. Detta gör de digitala nätjättarna ekonomiskt rikare medan arbetare och kulturskapare får allt svårare att försörja sig. Det är dags att sätta press på dessa rika företag att göra rätt för sig. Det handlar om att skapa ett internet som är mer jämlikt och demokratiskt.

Jytte Guteland (S) europaparlamentariker, verksam i parlamentets rättsliga utskott med ansvar för upphovsrättsfrågor, kandidat tre på Socialdemokraternas EU-­lista
Marita Ulvskog (S) europaparlamentariker, delegationsledare för Socialdemokraterna i parlamentet, kulturminister 1996–2004

* * *

facebook Twitter Email