Dags att sluta ställa om våra klockor

Marita Ulvskog: Avskaffa tidsomställning mellan sommar och vinter men samordna mellan grannländer.
Debattartikel av Marita Ulvskog i Aftonbladet den 21 december 2018.

Idag, vid vintersolståndet, är det som allra mörkast. Bara sju timmar ljus i Skåne, sex i Stockholm och mörker hela dagen i Kiruna.

Antalet ljustimmar bestämmer vi inte över. Men när de infaller under dygnet kontrollerar vi genom att ställa om mellan sommar- och vintertid.

Det är en tidsomställning som orsakar problem. Människor mår dåligt. För många tar det veckor för kroppen att ställa om. Med den rubbade dygnsrytmen ökar också sömnproblemen och tröttheten, vilket gör att humöret försämras.

Människor drabbas olika hårt men framförallt barn och äldre brukar ha svårt att lägga om tiden.

Förutom att folkhälsan påverkas negativt, innebär tidsomställningen även problem inom jordbruket och för djuren. Samtidigt ser man idag inte längre de tydliga fördelar inom exempelvis energisektorn, som var det ursprungliga motivet att införa tidsomställningen.

Som norrbottning, tidigare boende i Dalarna och numera hemhörande i Stockholm, är jag väl medveten om hur stora skillnader vi har i Sverige. Därför är jag glad att jag fått ansvar för Europaparlamentets arbete att utvärdera sommartidens vara eller inte vara.

För två dagar sedan blev mitt förslag klart: Jag tycker det är dags att vi avskaffar omställningen mellan sommar- och vintertid.

Under mina snart tio år i Europaparlamentet har jag tagit emot otaliga brev och mejl från svenskar som beskriver hur dåligt de mår varje gång det är dags att byta tid. Dessa engagerade medborgare i Sverige, och framförallt i Finland, har under många år drivit en kampanj för att avskaffa tidsomställningen.

Eftersom det är EU-regler som styr om vi ska ställa om tiden eller inte, krävs det ett EU-beslut för att ändra det.

Även om jag står bakom förslaget att avskaffa tidsomställningen anser jag också att det ska vara upp till varje land att välja vilken standardtid, eller i praktiken vilken tidszon, som passar bäst. Det är samma princip som gäller idag.

Däremot måste EU-länderna samordna med sina grannländer vilken standardtid de väljer. Att avskaffa tidsomställningen måste dessutom ske på ett organiserat sätt. Vi kan inte ha ett lapptäcke av olika tider i olika länder runt om i EU. Då skulle våra transportsystem snabbt upphöra att fungera.

Varje dag startar eller landar runt 28 000 flyg på EU:s olika flygplatser. Flygplan som är fullastade med passagerare och varor. Flygbranschen är också bland de mest utsatta för oplanerade tidsändringar. Varje försenad minut innebär höga kostnader för både flygbolaget och för passagerarna som riskerar att missa anslutande flyg.

Det är inte heller rimligt att exempelvis 13 000 svenska dagpendlare till Danmark ska ”förlora” timmar på väg till och från arbetet varje dag. För att inte tala om den digitala verklighet vi lever i. I dag är vi i allra högst grad uppkopplade till ett eller annat datasystem.

För att alla branscher och företag ska kunna ställa om – planera om och programmera om – utan att alltför hög kostnad och utan att skapa kaos för oss alla, krävs det en rimlig övergångsperiod.

Jag menar att två år är en rimlig tid för att ge alla tid att anpassa sig. Därför hoppas jag att år 2021 är det sista året vi ställer om klockan mellan sommar- och vintertid.

Mitt mål är att Europaparlamentet ska bestämma sig senast i mars 2019. Sen är det upp till EU:s medlemsländer att bestämma hur de vill ha det. Förhoppningsvis lyssnar de till sina medborgare.

Till dess har vi åtminstone mer dagsljus att se fram emot fram till sommaren. För varje dygn vi närmar oss får vi nästan 3,5 minuters extra ljus.

Nu vänder det.

Marita Ulvskog (S) Europaparlamentariker

* * *

facebook Twitter Email