”Dags att skaka av sig dammet från medeltiden”

”Frågan har visserligen förklätts till en omröstning om hur man definierar begreppet 'familj', men genom att skriva in att en kärnfamilj består av en gift man och kvinna i landets konstitution blockeras samkönade par att ingå äktenskap för all framtid”, skriver Anna Hedh (S).
Debattartikel av Anna Hedh på SVT Opinion den 5 oktober 2018.

På söndag folkomröstar Rumänien om att stoppa samkönade äktenskap. Frågan har visserligen förklätts till en omröstning om hur man definierar begreppet ”familj”, men genom att skriva in att en kärnfamilj består av en gift man och kvinna i landets konstitution blockeras samkönade par att ingå äktenskap för all framtid.

Frågan har lyfts genom ett medborgarinitiativ som organiserats av en paraplyorganisation kallad Coalition for the Family, med starkt stöd från både ortodoxa och katolska kyrkor.

Initiativet samlade in tre miljoner underskrifter för att förmå den rumänska regeringen att anordna folkomröstningen.

Vad som händer nu i Rumänien sker inte av en slump utan är en del av en större rörelse i Europa där konservativa krafter, ibland uppbackade av religiösa samfund, försöker vrida tillbaka klockan.

Exempelvis det som HBTQ-rörelser, kvinnoorganisationer, socialdemokratiska partier och många andra har kämpat för hotas nu.

Vad som gör mig både besviken och samtidigt rosenrasande är att den rumänska socialdemokratiska regeringen stillatigande ser på. En sittande socialdemokratisk regering!

Folkomröstningen har för övrigt kritiserats av Amnesty International och sägs vara i strid med internationell rätt, samt uppmana till diskriminering av HBT-personer.

Redan i dag tillåter inte rumänsk lag samkönade äktenskap. En ändring av konstitutionen i enlighet med initiativets linje kan omöjliggöra att i framtiden förändra lagen för att samkönade par ska kunna ingå äktenskap.

Men folkomröstningen hotar inte bara samkönade par utan riskerar också att skapa rättslig oklarhet för ensamstående föräldrar och alla andra former av familjer.

Det är oklart vilka effekter folkomröstningen får i praktiken.

Den rumänska högsta domstolen har i dagarna slagit fast att samkönade par ska ha samma familjerättigheter som heterosexuella par.

Även EU-domstolen har nyligen fastslagit att personer som ingått samkönat äktenskap, och därigenom fått uppehållsrätt i ett EU-land, har också rätt till detta när man flyttar till ett annat medlemsland.

Frågan gällde en rumänsk medborgare som ingick äktenskap i Belgien och sen flyttade tillbaka till Rumänien med sin make. De rumänska myndigheterna vägrade först att erkänna uppehållsrätten men kommer nu att tvingas ändra sig.

Många har uppmanat till bojkott av folkomröstningen, då det krävs ett 30 procent valdeltagande för att resultatet ska vara giltigt. Detta är en farlig strategi och bättre vore att den rumänska regeringen klart och tydlig lovar att man inte kommer att kompromissa med grundläggande rättigheter.

Den inslagna vägen kan bara leda bakåt. Det är inte vad en sann socialdemokratisk regering ska symbolisera.

Det är dags att skaka av sig dammet från medeltiden och vara en fullvärdig medlem av en humanitär och solidarisk värld.

Anna Hedh

* * *

facebook Twitter Email