Bryt ojämställdheten nu

Internationella kvinnodagen: "I bransch efter bransch har kvinnor gått ut i gemensamma upprop som visat att problemet inte är begränsat till enskilda individer, arbetsplatser eller branscher. Vittnesmålen om mäns övergrepp bildar en struktur som skär genom hela arbetsmarknaden och hela samhället."

Debattartikel av bl a Anna Hedh i Barometern den 8 mars 2018

Mängden av sexuella övergrepp och trakasserier i arbetslivet som #Metoorörelsen synliggjort avslöjar ett ojämställt samhälle. 16:02-rörelsen kräver kraftfulla åtgärder för att motverka de strukturer som möjliggör övergrepp och upprätthåller löneskillnader.

I bransch efter bransch har kvinnor gått ut i gemensamma upprop som visat att problemet inte är begränsat till enskilda individer, arbetsplatser eller branscher. Vittnesmålen om mäns övergrepp bildar en struktur som skär genom hela arbetsmarknaden och hela samhället.

På samma sätt finns lönegapet mellan kvinnor och män i alla branscher och nästan alla yrken. Löneskillnaden mellan en genomsnittlig kvinna och man är 12 procent.

Omräknat i tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:02 varje dag, medan män har betalt för hela sin arbetsdag från klockan 8 till 17.

16:02-rörelsen består av ett 30-tal fackförbund, kvinnoorganisationer och politiska kvinnoförbund. I dag, på Internationella kvinnodagen och med ett halvår kvar till valet, kräver vi att regeringen och arbetsmarknadens parter tar gemensamma krafttag för att bryta ojämställdheten i arbetslivet. Vi kräver:

 1. Ge kvinnor och män samma rätt till heltid och trygga anställningsformer. Bättre villkor i kvinnodominerade sektorer stärker kvinnors ekonomiska självständighet och minskar utsattheten för trakasserier och övergrepp.
 2. Synliggör och åtgärda strukturella löneskillnader. I yrken och branscher där flest kvinnor jobbar är lönen lägre än i mansdominerade yrken och branscher. Kvinnors arbete måste uppvärderas så att löneläget motsvarar arbetets krav, kompetens och ansvar.
 3. Skärp Diskrimineringsombudsmannens tillsyn av årliga lönekartläggningar. För att arbetsgivare ska följa lagen och åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män krävs vite eller andra påföljder.
 4. Säkerställ ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Jämställda löner förutsätter att föräldrar tar lika mycket ansvar för barn och obetalt hemarbete. Regering och riksdag måste ta tydligare steg framåt.

I dag klockan 16:02 manifesterar vi för kvinnors rätt att slippa utsättas för övergrepp i arbetslivet, och för jämställda löner. Budskapet är: ”Efter kl. 16:02 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Dags för lön hela dagen!

16:02-rörelsen

genom

 • Britt Wimarsson, ordförande, Vision Landstingsavdelningen
 • Simon Pettersson, ordförande, IF Metall Kalmarsund
 • Paulin Susay, ordförande, Olivia
 • Larita Wigander, ordförande, Kommunal sektion Hälso Sjukvård och trafik Kalmar län
 • Mikael Sandberg, ordförande, Vision Västerviks kommun
 • Jennie Uller, ordförande, LIberala Kvinnor Kalmar län
 • Tina Matscheko, vice ordförande, Vårdförbundet avdelning Kalmar län
 • Helena Mertner, ordförande, Vision Nybro kommunavdelning
 • Maj-Lis Lindberg, ordförande, Vision Kalmar kommunavdelning
 • Anna Hedh, europaparlamentariker och ordförande S-kvinnor i Kalmar län

 

facebook Twitter Email