Återuppbyggnaden måste präglas av jämställdhet

Debattartikel av Heléne Fritzon i Aktuellt i politiken den 11 september 2020.

Efter sommaruppehållet har EU-parlamentet öppnat igen och jag och mina kollegor arbetar återigen i Bryssel i veckorna.

Vi har möten på plats i parlamentet, men med fortsatta restriktioner som att hålla avstånd och tvätta händer.

När jag reser från mitt kära Skåne via Köpenhamn till Bryssel så märks det tydligt att corona påverkat våra länder på olika sätt. I Bryssel gäller numera att man ska bära munskydd överallt så det blir en vana att alltid ha med sig dem i packningen.

Ett år har passerat av den här mandatperioden i EU-parlamentet. Fyra år är kvar. Den tiden kommer att präglas av corona på flera sätt.

Dels genom att vi ännu inte vet om eller när smittspridningen är över och dels för att följderna av pandemin är och kommer att bli stora.

Det handlar om ekonomisk återhämtning på strukturell nivå, men även för den enskilda människan som kanske har förlorat sitt arbete i spåren av corona.

Hälsoeffekterna är också enorma av flera orsaker. De som har blivit sjuka av covid-19 behöver en lång rehabiliteringstid och isoleringen kan bidra till att öka den psykiska ohälsan.

Vi vet också att kvinnor och barn är särskilt drabbade, inte av viruset i sig, men av följderna. Rapporter visar att mäns våld mot kvinnor ökar i samband med långvarig karantän i hemmen. Det leder även till stor otrygghet för många barn. I det läge vi befinner oss i nu måste därför jämställdheten prioriteras och vara central. EU:s jämställdhetsstrategi blir ett viktigt verktyg.

Återuppbyggnaden är alltså avgörande på alla plan. Den måste utgå från den gröna given för att klara klimatomställningen.

EU:s kommande långtidsbudget är också en viktig nyckel i omstarten av Europa.

I mitt uppdrag som EU-parlamentariker och delegationsledare för Socialdemokraterna så har jag alltid barnen som kompass. För deras skull och deras framtid krävs modet att ta ansvar och göra politisk skillnad.

Jag vill känna mig trygg med att de kan växa upp och leva i ett grönt, jämställt och jämlikt Europa.

Heléne Fritzon
EU-parlamentariker & vice ordförande i Soc&Dem-gruppen

* * *

facebook Twitter Email