Anna Hedh: EU har glömts bort i valrörelsen

Debattartikel av Anna Hedh i Nyheterna Östra Småland, Norran, Norrköpings Tidningar, Värmlands Folkblad & Blekinge Läns Tidning från den 15 augusti 2018.

Massor av frågor i EU är direkt kopplade till den politiska inrikesdebatten. Men det får liten eller ingen uppmärksamhet, något som i längden innebär ett demokratiskt problem. Valrörelsen är inne på sina sista veckor.

Det är fram för allt viktiga inrikespolitiska frågor som diskuteras. Men det är precis som att den  faktor som påverkar mer än hälften av vår lagstiftning på det inrikespolitiska området har glömts bort. EU.

Den 9 september i år väljer vi inte bara vilka som ska representera oss i kommuner, regioner och riksdag. Vi väljer också vilka som ska företräda oss i EU. De partier som bildar regering kommer att ha en lång rad tunga frågor att ta ställning till i EU:s ministerråd. Det blir väldigt svårt för väljarna att utvärdera vad partierna vill om de inte redovisar sina uppfattningar i viktiga EU-frågor. Hittills har bara frågan om medlemskapet diskuteras. Men inte själva sakfrågorna.

Centrum för Europaforskning presenterade en studie i juni där de gått igenom 52 frågor som den nya regeringen kommer att fatta beslut om i ministerrådet. I enbart tre av dessa frågor har något parti en tydlig åsikt på sin hemsida.

Medierna ska vara en spegel av den politiska debatten, om vi ser till deras rapportering blir det tydligt att Sverige ligger långt efter andra EU-länder. En undersökning som Europaparlamentet gjorde november 2016 visade att Sverige hade minst tv-rapportering av alla EU-länder. När det gäller tryckta medier var vi tredje sämst i EU när det gäller andelen artiklar i nationella tidningar om Europaparlaments arbete.

Vi har alla ett ansvar att ta för att öka engagemanget i EU-frågor. Vi politiker måste bli bättre på att berätta om vad vi gör och vara tydliga med det vi vill. På redaktionerna måste kunskapen om EU öka så att de kan göra en korrekt nyhetsvärdering. På skolor och universitet måste utbildningen rusta studenterna för att kunna delta i det demokratiska samtalet.

Men vi måste också komma bort från föreställningen att man måste ha stenkoll på minsta detalj i EUs lagstiftningsprocess för att ens kunna uttala sig om en sakfråga på EU-nivån. I Sverige kan vi ju diskutera politiska frågor på alla nivåer även om vi inte exakt vet vad kommunstyrelsen gör eller hur hackordningen på utrikesdepartementet ser ut.

Det finns en mängd frågor som vi arbetar med i EU varje dag som har en direkt koppling till den politiska debatten på hemmaplan. Vi måste bli bättre på att göra den kopplingen. Annars kommer aldrig EU att bli demokratiskt.

Anna Hedh

facebook Twitter Email