Anna Hedh: Ekonomiskt kaos och större orättvisor om Sverige lämnar EU

Debattartikel av Anna Hedh i Barometern den 5 september 2018.

Svenska jobb och svensk välfärd står på spel om Sverigedemokraterna får som de vill efter valet. Ett av partiets uttryckliga mål är att Sverige ska lämna EU. Detta trots att vi vet att Storbritanniens ekonomi krymper och att ojämlikheten växer som en följd av Brexit. De som har det sämst ställt drabbas hårdast av försämrad ekonomi och stigande matpriser. Klyftan mellan stad och land ökar när walesiska bönder och nordengelska fabriker får svårare att exportera sina varor till Europa.

Som socialdemokrat ser jag hur EU och medlemsstaterna har misslyckats med att sätta vanligt folk före storföretagen och de rika. Vi har fått igenom en hel del bra politik som förbättrar livet for alla: som när vi avskaffade roamingavgifterna när du surfar i annat EU-land eller som när vi fick igenom rätten till kollektivavtal och schyssta arbetsvillkor för lika arbete på samma plats.

Men överlag lider vanligt folk av den hårda marknadspolitik som förs av högermajoriteten i Europarlamentet och i medlemsstaterna. Privatiseringar, nedskärningar och avregleringar slår inte bara mot vanligt folk och ökar klyftorna – det riskerar dessutom hela Europaprojektets framtid. Det ser vi i form av den växande populismen och extremismen som gynnas av att ojämlikheten ökar och varje gång politiken misslyckas.

Jag vill att EU ska bli ett folkets projekt: där vi samarbetar for att lösa vanliga människors problem, där vi möter miljö- och klimatproblemen tillsammans och där vi jobbar for både företagens och fackets bästa. Istället vill högerextremisterna slå sönder EU och underminera alla framgångar som vi uppnått.

Vi måste öppna ögonen för faran med att SD vill lämna EU. Rapport efter rapport visar hur Storbritannien lider av Brexit. Tidigare befarades tillväxten bli lägre men nu ser vi att ekonomin till och med krymper, på grund av osäkerhet, uteblivna investeringar och hot om tullar.

Den brittiska ekonomin beräknas ha krympt med 1,2 procent vid första kvartalet av 2018 som en direkt konsekvens av Brexit-omröstningen. Det motsvarar totalt 24 miljarder pund i värdeminskning – runt 270 miljarder svenska kronor – eller runt 10 000 kronor mindre varje år för ett enskilt hushåll.

Samtidigt beräknas hushållen få högre kostnader på grund av dyrare import. En känslig fråga är de befarade högre matpriserna. De kommer att drabba låginkomsttagare mer då dessa lägger en större del av sin inkomst på just mat och konsumtion. Brexit drabbar också framförallt de delar av landet där fler låginkomsttagare bor men även där exportindustrin är viktig.

Om SD tar Sverige ur EU riskerar vi en ekonomi i kaos, försämringar för låginkomsttagare och växande klyftor. Sverige är ett litet land med stor export. Vår välfärd bygger på att vi är ett rikt land och vår rikedom bygger i sin tur på handel.

75 procent av vår export går idag till Europa – med Tyskland som vår största handelspartner. Vi exporterar till tyskarna till ett värde av 139 miljarder, bland annat pappersvaror och bilar, två mycket viktiga exportvaror för Kalmar.

Att lämna unionen vore därför en katastrof for Sverige i stort och för Kalmar län i synnerhet. Vi har inte råd med ett högerextremt experiment. Småländska bönder och fabriksarbetare förtjänar tydliga besked. Vi lovar att kämpa for ett nytt, folkets Europa.

Anna Hedh

facebook Twitter Email