Aleksander Gabelic: Vi måste maximera och sprida välståndet bättre

Debattartikel av Aleksander Gabelic i Norra Skåne den 27 augusti 2018.

Vår vardag är global. Omkring en tredjedel av jobben i Sverige sägs vara beroende av exporten. EU:s handelspolitik är därför viktig för att skapa tillväxt, sysselsättning och innovation. Men fortfarande måste fördelarna från globaliseringen och den fria handeln komma fler till del. Att forma globaliseringen är ett motgift till trumpsk isolering och protektionism.

Vi kallar det globalisering, men samverkan över gränser är egentligen inget nytt. Den tekniska utvecklingen har bara ökat intresset för utbyte över gränser av idéer och varor.

EU:s handelspolitik är tätt sammankopplad med globaliseringen. Handelsmönstren är idag komplexa och spänner över hela världen. Leveranskedjorna har blivit allt mer globala.

Globaliseringen är i grund och botten en positiv kraft. Den driver på och moderniserar vår ekonomi. Samtidigt måste man ta hänsyn till att globaliseringens positiva sidor inte spridits jämt mellan människor och regioner, där vissa haft svårare att anpassa sig till förändringar och ökad konkurrens. Därför är det viktigt att handelspolitiken och andra politikområden samverkar för att fördelarna ska nå alla.

Vi behöver se till att EU alltid sluter bra handelsavtal, som är anpassade till moderna handelsmönster samtidigt som de värnar om människor, miljö och det demokratiska beslutsfattandet.

Målet vad gäller standarder för miljö och arbetstagares rättigheter måste alltid vara konvergens uppåt.

Vi behöver också se till att EU:s inre marknad är stark och modern. En bättre anpassning till digitaliseringen ger oss också en konkurrensfördel internationellt.

Utöver bra handelsavtal och en välfungerande inre marknad är omställning nationellt avgörande för att ta del av globaliseringens fördelar. Det hjälper oss också att upprätthålla konkurrenskraften. Kritik mot globalisering hänger ibland samman med avsaknad på möjligheter till omställning och trygghetssystem. I Sverige har vi varit relativt bra på att fördela välståndet genom att investera i välfärd, utbildning och innovation, men det är lika viktigt i resten av EU och globalt.

Vi alla måste agera på hemmaplan för att  maximera och sprida välståndet som globaliseringen ger. Så kan vi motverka protektionism samtidigt som vi skapar trygghet och bekämpar ökade klyftor.

Aleksander Gabelic

facebook Twitter Email