Aleksander Gabelic: ”Ukraina behöver ta krafttag mot korruptionen”

Debattartikel av Aleksander Gabelic i Södermanlands Nyheter den 18 juli 2018.

Kriget och korruptionen i EU:s grannland Ukraina är ett hot mot stabiliteten i vårt eget närområde. Därför måste EU bidra med stöd till reformvänliga krafter. I gengäld krävs att Ukraina tar krafttag mot korruptionen och påskyndar arbetet för ökad sysselsättning och minskade klyftor.

Ukrainas två största utmaningar stavas kriget och korruptionen. Därtill kommer de stora sociala klyftorna och ett samhälle som är allt annat än jämlikt.

Det är över fyra år sedan Rysslands aggression mot Ukraina inleddes genom den olagliga annekteringen av Krimhalvön. I östra Ukraina, där över 10 000 personer förlorat livet i stridigheterna, pågår konflikten än idag. Den humanitära situationen i området är svår.

Trots konflikten har Ukraina gjort stora framsteg i sitt reformarbete sedan år 2014. Samtidigt tyngs landet fortfarande av omfattande korruption. Det har funnits tecken på att reformtakten stannat av, och när det gäller arbetet mot korruption finns särintressen som motarbetar förändring.

I början av juni tog Ukrainas parlament ett viktigt steg mot att inrätta en särskild antikorruptionsdomstol. Det är väldigt positivt, men arbetet är långt ifrån över. Domstolen måste nu komma på plats och faktiskt fungera.

EU:s relationer med Ukraina är en del i strävan att främja demokrati, ekonomisk utveckling och stabilitet i vårt närområde. Nyligen godkände Europaparlamentet ett nytt makroekonomiskt stödprogram till landet. Stödet som de ansökt om är också tänkt att fungera som blåslampa på landets reformarbete.

I mitt jobb som förhandlare för den stora socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet har jag drivit på för att stödprogrammet också ska innefatta skärpt arbete mot korruption. Dessutom krävs reformer som gynnar hela samhället – inte bara några få. För att förbättra situationen måste reformerna skapa ökad sysselsättning, inte leda till mer fattigdom och ojämlikhet.

För att Ukraina inte ska falla helt och hållet i armarna på populister och högerextrema krävs mer social sammanhållning och ökat förtroende för institutionerna. Att bekämpa korruptionen är en nyckelfaktor. En annan är ett starkt och självständigt civilsamhälle.

Därför är det positivt att EU:s stödprogram antogs med brett stöd i Europaparlamentet. Jag noterar också att det bland de svenska parlamentarikerna bara var Sverigedemokraterna som inte ställde sig bakom förslaget.

Aleksander Gabelic

facebook Twitter Email