Aleksander Gabelic: Ny teknik kan lyfta den globala handeln

Om vi tycker att Sverige borde vara ett föregångsland för fri, modern och rättvis handel är det dags att utreda vilka fördelar blockkedjetekniken skulle kunna ha inom handelspolitiken, skriver Europaparlamentarikern Aleksander Gabelic (S).
Debattartikel av Aleksander Gabelic i Dagens Samhälle den 25 augusti 2018.

I en tid där företags värdekedjor, produktionsled och fraktvägar blir allt mer  globala finns många intressanta möjligheter med blockkedjeteknik. En viktig del av handelspolitiken borde därför vara att utreda på vilket sätt den nya tekniken kan användas.

Blockkedjan blev känd kring år 2009 i och med lanseringen av kryptovalutan Bitcoin, och förra året tog ordet blockkedja sig in på Språkrådets och Språktidningens årliga nyordslista. Idag finns en helt annan medvetenhet om att tekniken bakom Bitcoin kan användas till långt fler områden. Bland områden som ofta nämns hittas frakt, sjukvård, livsmedel, e-handel, och finansiella tjänster. Fördelar siktas där leden är långa, kan effektiviseras samt tjäna på mer transparens och kontroll.

Företag som säljer eller köper varor internationellt kan minska sina kostnader genom effektiviseringar. Kanske skulle blockkedjan i ett framtida scenario även kunna bidra till företags hållbarhetsarbete, för att göra det lättare för företagen att få bättre koll på sina leverantörsled. Det skulle också kunna gynna oss konsumenter som efterfrågar varor till bra priser, bra kvalitet och som är schysst producerade.

Tullmyndigheter kanske skulle kunna använda tekniken både för ökad effektivitet och som verktyg för att enklare kunna upptäcka förfalskade produkter och olaglig aktivitet. Redan idag har till exempel sydkoreanska tullmyndigheter påbörjat ett pilotprojekt med just blockkedjeteknik.

Vidare talas om att tekniken skulle kunna bli ett verktyg i det  globala arbetet mot korruption, eftersom blockkedjan är så pass transparent och försvårar möjligheterna till att förfalska eller ändra dokument i efterhand.

Idéerna är många, men som med all ny teknik finns nästan lika många frågetecken som måste rätas ut. Det finns synpunkter på att blockkedjan skulle kunna vara för transparent, och att vi måste säkerställa att den inte används på ett sätt som krockar med EU:s nya dataskyddsregler och rätten att bli glömd, att kunna raderas. Eftersom tekniken är komplicerad och ännu är under utveckling finns också utmaningar vad gäller att motverka brottsförsök.

En annan fråga är hur tekniken kommer att kunna erbjudas och vilka som kan erbjuda den. Vi får inte glömma vikten av att små och medelstora företag kan ta del av fördelarna som blockkedjetekniken skulle kunna ge.

Samtidigt som frågetecken kring blockkedjetekniken behöver rätas ut vill man undvika att lagstifta på ett sätt som hindrar innovation.

Europaparlamentets internationella handelsutskott började i juli arbeta med ett betänkande om hur blockkedjan kan bidra till EU:s handelspolitik, och göra den internationella handeln mer effektiv, modern och framtidsanpassad.

Som ansvarig förhandlare för Europaparlamentets socialdemokratiska politiska grupp för blockkedja och en framåtblickande handelspolitik ser jag fram emot att gräva djupare i möjligheterna och utmaningarna som tekniken ger.

Innovation och moderna lösningar är viktigt för både EU:s och Sveriges konkurrenskraft.

Om Sverige ska vara, vilket vi är många som tycker, ett föregångsland för fri, modern och rättvis handel är det dags att utreda vilka fördelar blockkedjetekniken skulle kunna ha inom handelspolitiken.

Låt evolutionen börja.

Aleksander Gabelic

facebook Twitter Email