Aleksander Gabelic: Motgift mot trumpsk isolering

Debattartikel/insändare av Aleksander Gabelic i Folkbladet Östergötland den 27 augusti 2018.

Omkring en tredjedel av jobben i Sverige sägs vara beroende av exporten. Fördelarna från globaliseringen och den fria handeln måste komma fler till del. Att forma globaliseringen är ett motgift till  trumpsk isolering.

Handelsmönstren är idag komplexa och spänner över hela världen. Moderna handelsmönster ska värna om människor, miljö och det demokratiska beslutsfattandet. Målet vad gäller standarder för miljö och arbetstagares rättigheter måste alltid vara att de ska bli bättre.

Kritik mot globalisering hänger ibland samman med avsaknad på möjligheter till omställning och trygghetssystem. I Sverige har vi varit relativt bra på att fördela välståndet genom att investera i välfärd, utbildning och innovation. Vi alla måste agera på hemmaplan för att maximera och sprida välståndet som globaliseringen ger. Så kan vi motverka protektionism samtidigt som vi skapar trygghet och bekämpar ökade klyftor.

Aleksander Gabelic

facebook Twitter Email