Jytte Guteland

Europaparlamentet röstar om människohandel

Idag röstar Europaparlamentet om implementeringen av direktivet för att bekämpa människohandel som antogs 2011. Trots att vi de senaste åren sett framsteg i kampen mot människohandel, kvarstår stora hinder inom EU för att förhindra människohandel, nå fällande domar och skapa förutsättningar för att människohandelsoffer ska kunna få tillbaka ett värdigt liv. I Sverige vet vi…

Läs mer

EU moderniseras: minskat regelkrångel och förenklade processer

Idag röstade Europaparlamentet om EU:s bättre lagstiftningsprogram REFIT, som syftar till att förenkla lagstiftningsförfarandet och minska på regelkrånglet.

– REFIT beskrivs av högern som ett sätt att bedriva bättre lagstiftning, men ofta har programmet använts som en murbräcka för att försämra anställdas rättigheter, miljö- och konsumentskydd. Vår delegation har från början varit tydlig med att vi inte accepterar en regelförenkling som gör avkall på dessa områden, säger Marita Ulvskog, delegationsledare (S). Tidigare har…

Läs mer

EU tar välkommet steg mot att begränsa tobaksindustrins inflytande

Idag har Europaparlamentets röstat emot att EU-kommissionen ska förlänga ett samarbetsavtal kring tobakssmuggling med tobaksbolaget Philip Morris. Det nuvarande samarbetsavtalet mellan EU-kommissionen och tobaksbolaget signerades 2004 och löper ut i juli 2016. Genom dagens omröstning har Europaparlamentet tydligt satt ner foten och uppmanat EU-kommissionen att inte förlänga avtalet.

Jytte Guteland kommenterar dagens resultat: – Beslutet i Europaparlamentet idag sänder en tydlig signal till EU-kommissionen att EU inte längre ska ha några specialavtal med tobaksindustrin. En förlängning av samarbetsavtalet skulle legitimera tobaksindustrin och fortsatt ge Philip Morris oönskat inflytande över folkhälsopolitiken, utan att åtgärda dagens verkliga problematik med illegal handel av tobaksprodukter i EU,…

Läs mer
facebook Twitter Email