Heléne Fritzon

EU:s Green deal måste jämställdhetsintegreras

EU:s gröna omställning, Green deal, blir inte framgångsrik om den inte fullt ut är jämställdhetsintegrerad. Det räcker inte att ordet jämställdhet nämns eller bara finns med i delar, skriver Helene Fritzon (S).

Debattartikel av Heléne Fritzon i ETC den 18 februari 2021. Svåra kriser innebär oftast allvarliga bakslag för jämställdheten. Den pågående pandemin är inget undantag. Kvinnor och barn är särskilt drabbade, inte i första hand av viruset i sig, men av följderna. Flera rapporter visar hur flickor och kvinnor riskerar att drabbas hårdare också på lång…

Läs mer
Heléne Fritzon i Europaparlamentet

Är du Heléne Fritzons nya pressekreterare?

Vill du se resultat för ett grönt och jämställt Europa och är du en fena på att få ut politiska budskap i media och sociala medier? Då ska du söka jobbet som pressekreterare till Socialdemokraternas delegationsledare Heléne Fritzon i EU-parlamentet.

Att jobba på Socialdemokraternas kansli i Europaparlamentet erbjuder en spännande och kreativ miljö i en internationell omgivning. Som pressekreterare ska du leda, planera och prioritera informations- och kommunikationsinsatser för att föra ut den socialdemokratiska Europapolitiken. Tjänsten är placerad vid det Socialdemokratiska kansliet i Europaparlamentet i Bryssel med särskild inriktning att stödja EU-parlamentariker och delegationsledare Heléne…

Läs mer

Heléne Fritzons (S) tre tydliga vaccinkrav till EU-kommissionen

Europaparlamentariker och delegationsledare Heléne Fritzon (S) ställer idag tre tydliga krav på EU-kommissionen efter den senaste tidens problem med vaccinleveranser. Det handlar om att avtalen måste följas, leveranserna säkras och produktionen öka så att vaccinationen blir jämlik och rättvis.

– Det är nu som vi måste handla, det handlar ytterst om människors liv och hälsa, säger hon. Under onsdagsmorgonen debatterade Europaparlamentet EU:s vaccinationsstrategi i närvaro av kommissionens ordförande Ursula Von Der Leyen. Innan Heléne Fritzon förde fram sina tre krav till kommissionen, betonade hon allvaret i situationen. – Vi är fortfarande i en kris med…

Läs mer
facebook Twitter Email