Erik Bergkvist

Uppgörelse om hållbara flygbränslen klar i natt: EU:s klimatpaket för transportsektorn färdigt

Sent under tisdagskvällen nådde Europaparlamentet, EU:s medlemsstater och EU-kommissionen en överenskommelse om ny lagstiftning för flygets klimatomställning. ReFuelEU Aviation är EU:s regelverk för flygets övergång till hållbara flygbränslen och är den sista delen på transportområdet att färdigställas i EU:s klimatlagstiftningspaket Fit for 55. Europaparlamentariker Erik Bergkvist (S) har varit den socialdemokratiska gruppens (S&D) huvudförhandlare från Europaparlamentets transportutskott.

– Vi har landat i en skarp överenskommelse som säkrar flygets framtid som klimatmässigt hållbart. Detta är en ambitiös färdplan med målet att det ska gå att flyga klimatneutralt i Europa så snart som möjligt. Vi pekar ut kursen för en grön global flygsektor genom denna lagstiftning, säger Erik Bergkvist (S). Lagstiftningen om hållbara flygbränslen…

Läs mer

Socialdemokraterna i Europaparlamentet röstar för en aktiv rovdjursförvaltning

Idag antog Europaparlamentet en resolution om rovdjur och skydd för europeisk djurhållning. Den antagna resolutionen uppmanar EU-kommissionen att anpassa lagstiftningen för att rovdjurs skyddsstatus ska kunna ändras när gynnsam bevarandestatus för en rovdjurspopulation uppnås. Socialdemokraterna i Europaparlamentet röstade för förslaget.

– Sverige behöver en hållbar rovdjursförvaltning som styrs av de förutsättningar som finns lokalt. I synnerhet dagens vargpopulation måste minska, då den orsakar stora bekymmer och skapar otrygghet över hela landet. Vi värnar biologisk mångfald och vill att svensk rovdjursförvaltning ska bygga på samexistens, men det kan inte ske på bekostnad av en levande landsbygd, säger…

Läs mer

Europaparlamentariker Erik Bergkvist (S) söker en personlig assistent

På grund av en synnedsättning behöver Erik Bergkvist anställa en personlig assistent som kan ledsaga honom under utövandet av sitt uppdrag som ledamot i Europaparlamentet. Arbetet som personlig assistent innebär bland annat att du varje vecka reser med Erik Bergkvist mellan hemmet i Umeå och framför allt Europaparlamentets byggnader i Bryssel (Belgien) eller Strasbourg (Frankrike)….

Läs mer
facebook Twitter Email