Anna Hedh

Anna Hedh: Ekonomiskt kaos och större orättvisor om Sverige lämnar EU

Debattartikel av Anna Hedh i Barometern den 5 september 2018. Svenska jobb och svensk välfärd står på spel om Sverigedemokraterna får som de vill efter valet. Ett av partiets uttryckliga mål är att Sverige ska lämna EU. Detta trots att vi vet att Storbritanniens ekonomi krymper och att ojämlikheten växer som en följd av Brexit….

Läs mer

Anna Hedh: EU har glömts bort i valrörelsen

Debattartikel av Anna Hedh i Nyheterna Östra Småland, Norran, Norrköpings Tidningar, Värmlands Folkblad & Blekinge Läns Tidning från den 15 augusti 2018. Massor av frågor i EU är direkt kopplade till den politiska inrikesdebatten. Men det får liten eller ingen uppmärksamhet, något som i längden innebär ett demokratiskt problem. Valrörelsen är inne på sina sista…

Läs mer

S-ledamöterna: ”Det är dags för EU att prioritera klimatet”

Det Gröna Folkhemmet bör uppdateras till ett Hållbart och grönt Europa, skriver Marita Ulvskog (S) tillsammans med övriga socialdemokratiska Europaparlamentariker. Bland annat vill de undersöka möjligheterna att förbjuda subventioner av fossila bränslen och att energibeskattningsdirektivet ses över, speciellt undantaget som gäller för flyget. De vill också att sjöfarten tar ett större ansvar för sina utsläpp.

Debattartikel av Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Aleksander Gabelic och Anna Hedh i Dagens Nyheter den 6 augusti 2018. Klimathotet känner inga nationsgränser. Lika lite som enskilda individer kan lösa problemet med den globala uppvärmningen, lika lite kan ett enskilt land göra det. Därför måste klimatdimensionen lyftas fram och ges en prioriterad plats i…

Läs mer
facebook Twitter Email