Anna Hedh

Vi utmanar EU-kommissionen för den svenska modellen

Ett nytt direktiv tas fram för utjämning av arbetstvillkor inom EU. Det är lovvärt, men eftersom texten inte tillräckligt överensstämmer med arbetstagarnas rättigheter och den svenska modellen kommer vi utmana EU-kommissionens förslag, skriver fem svenska socialdemokratiska Europaparlamentariker.

Debattartikel av Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Aleksander Gabelic & Anna Hedh i Tidningen Arbetet den 14 november 2018. Arbetstagares rättigheter och människors livs- och arbetsvillkor är vårt självklara fokus i europapolitiken. Ett Europa som ser till medborgarnas behov är nödvändigt för att skapa hållbar tillväxt och möta de nationalistiska och populistiska krafter som…

Läs mer

Oro och kritik inför den kommande rumänska folkomröstningen

S-ledamöterna Marita Ulvskog och Anna Hedh är oroade inför den rumänska folkomröstningen som hålls i helgen, där man ska ta ställning till att lagstifta om förbud mot samkönade äktenskap.

– Det är mycket oroande att rumänska regeringen väljer att anordna folkomröstning som riskerar att inskränka minoriteters rättigheter, säger Marita Ulvskog i DN om Rumäniens folkomröstning den 6-7/10 om att lagstifta om förbud mot samkönade äktenskap. Det är ett grovt övertramp på våra gemensamma värderingar om en likvärdig demokrati med lika rättigheter för alla. Socialdemokraterna…

Läs mer

”Dags att skaka av sig dammet från medeltiden”

”Frågan har visserligen förklätts till en omröstning om hur man definierar begreppet 'familj', men genom att skriva in att en kärnfamilj består av en gift man och kvinna i landets konstitution blockeras samkönade par att ingå äktenskap för all framtid”, skriver Anna Hedh (S).

Debattartikel av Anna Hedh på SVT Opinion den 5 oktober 2018. På söndag folkomröstar Rumänien om att stoppa samkönade äktenskap. Frågan har visserligen förklätts till en omröstning om hur man definierar begreppet ”familj”, men genom att skriva in att en kärnfamilj består av en gift man och kvinna i landets konstitution blockeras samkönade par att…

Läs mer
facebook Twitter Email